Als brandweervrijwilliger krijg je er een tweede familie bij

23 september 2021

Je zou het niet zeggen, maar als brandweervrijwilliger krijg je te maken met allerlei leuke activiteiten, uitstapjes en bijeenkomsten die eigenlijk weinig met het brandweervak te maken hebben. De vrijwillige brandweer is meer dan alleen het volgen van een opleiding, vakbekwaam blijven en optreden bij het redden van mens en dier in nood. Erachter schuilt een vereniging waaraan je jezelf verbindt, namelijk de personeelsvereniging. Wanneer je brandweervrijwilliger wordt bij een kazerne, kun je hier automatisch bij aansluiten. En dat is voor sommigen de grootste aantrekkingskracht en meerwaarde van de vrijwillige brandweer. Vrijwilligers komen namelijk alleen naar de kazerne bij een melding van een incident of om te oefenen. Elkaar op deze manier leren kennen, zorgt ervoor dat je beter weet met wie je de belangrijke klussen klaart.

De personeelsvereniging

Er zijn tussen onze vrijwilligerskazernes veel verschillen in de organisatie van dit verenigingsleven. Maar hoe het ook georganiseerd is, ze hebben allemaal één doel: het verbinden en versterken van de onderlinge relaties. Een cruciale factor binnen het vak die niet onderschat moet worden. Uiteraard heeft ook de personeelsvereniging (PV) te lijden gehad onder de coronamaatregelen. Gelukkig zijn er weer volop mogelijkheden en hebben we recent de eerste bijeenkomst gehad.

Activiteiten die worden georganiseerd, gaan niet alleen jou aan, maar ook je eventuele partner, je gezin of familie. Onze PV gaat namelijk verder dan alleen brandweervrijwilligers en zorgt ervoor dat ook de personen achter de vrijwilligers met elkaar in contact komen. Dit zorgt ervoor dat het tijdens de bijeenkomsten niet alléén over het brandweervak gaat, maar juist ook over andere onderwerpen. En dat is goed. Brandweervrijwilliger zijn, behelst meer dan alleen het uitoefenen van een vak, je krijgt er een tweede familie bij waarmee je lief en leed deelt. Je deelt goede tijden met elkaar en je bent er voor elkaar in slechte tijden.

Brandweervrijwilliger Gideon poseert met krat in zijn hand bij een brandweerwagen

Activiteiten

Welke activiteiten er worden ondernomen, verschilt per kazerne. In een normale situatie (pre-corona) was er bij ons sprake van een vast programma met onder andere een jaarlijkse fietstocht, een dagje uit, Sinterklaas en een pannenkoekenmiddag. Ook worden er soms spontaan bijeenkomsten georganiseerd, zoals een motordag, al dan niet met een naburige kazerne. Vaak zijn de activiteiten voor jong en oud, waarbij het gezin welkom is, evenals ereleden en oud-leden. Dat zijn brandweermensen die gepensioneerd zijn maar nog steeds de brandweer een warm hart toedragen.

Afgelopen september op een prachtige dag nam ik deel aan een fietstocht voor het hele gezin, met aansluitende activiteiten en een barbecue. Het was als vanouds, vertrouwd, gezellig, maar ook een drukke dag. Toen ik halverwege de dag om mij heen keek dacht ik: kijk, dit is zo waardevol als aanvulling op het brandweervrijwilliger zijn: dat je bij zo’n mooie club mensen mag horen!