“Als Risicobeheerser in de wijk ben je de schakel tussen de ploeg en de buitenwereld”

10 januari 2023

Chris, Risicobeheerser in de Wijk

Een Risicobeheerser in de wijk is de schakel tussen de operationele dienst, andere afdelingen van Veiligheidsregio Haaglanden, gemeenten en andere partners. De voornaamste taken van de Risicobeheerser in de wijk hebben te maken met de bereikbaarheid van gebouwen, de doorrijdbaarheid van hoofdroutes voor de brandweervoertuigen en de beschikbaarheid van voldoende bluswater. Chris vertelt: “Ik ben in Delft samen met mijn collega Peter het aanspreekpunt voor bijvoorbeeld de gemeente en collega’s van andere afdelingen van de VRH. Als er factoren spelen die van invloed zijn op de bereikbaarheid en bluswatervoorziening, dan weet ik daarvan af en zorg ik dat dit bekend wordt bij de brandweerploegen.”

Chris staat dan ook veel in contact met de ploegen. “Dit werk doe ik namelijk echt voor hen. Ik verzamel informatie, zodat een brandweerinzet soepel verloopt. De ploeg komt ook naar mij toe als ze extra informatie willen hebben voor een bepaald gebouw of gebied. Dan ga ik gelijk met die informatie aan de slag, zodat een brandweerinzet nog soepeler  verloopt. Je bent dus de schakel tussen de ploeg en de buitenwereld.”

Risicobeheerder in de Wijk Chris achter zijn bureau

Het werk als Risicobeheerser

Het fijne aan dit werk vindt Chris dat het flexibel is. “Daarnaast is Delft een leuk rayon om in te werken, bijvoorbeeld door de contac­ten met de Technische Universiteit en DSM. Daardoor kom je op plekken waar je normaal gesproken niet komt. Zo zat ik rond oud en nieuw in vergadering met de burgemeester om te kijken hoe het optreden van de brandweer en andere hulpdiensten tijdens de jaarverwisseling zo efficiënt mogelijk kon verlopen”, aldus Chris.

Sinds Chris dit werk doet, ziet hij hoe belangrijk de functie van de Risicobeheerser in de wijk is. De ploegen moeten namelijk overal ter plaatse kunnen komen om hun werk te doen. Chris is zelf chauffeur op de tankautospuit en het redvoertuig (een brandweerauto dat ingezet wordt bij het redden van personen op grotere hoogte). Dus hij weet hoe belangrijk het is om de juiste route te kennen en niet zomaar tegen opstoppingen aan te rijden waar je niet van op de hoogte bent.

Naast bereikbaarheid en bluswatervoorziening komt er nog veel meer kijken bij de functie van een Risicobeheerser in de wijk. Chris vertelt: “We adviseren bijvoorbeeld de gemeente over kleinschalige evenementen en stedelijke ontwikkelingen. Daarnaast organiseren we rondleidingen voor de ploegen in bijzondere objecten zoals ziekenhuizen en De Nieuwe Kerk. Zo weten de ploegen hoe die objecten er van binnen uitzien en verloopt een eventueel incident daar sneller en effectiever. Ook advi­seren wij andere afdelingen met onze kennis. We hebben regelmatig contact met collega’s van de afdelingen Operationele Voorbereiding en Risicobeheersing over verschillende vraagstukken.”

Werken bij de VRH