De rol van de GHOR tijdens de coronacrisis

20 augustus 2020

Dat de GHOR een cruciale rol heeft, is tijdens de coronacrisis gebleken. Met een relatief kleine club mensen is ervoor gezorgd dat duizenden zorgmedewerkers in de regio hun werk onder veilige omstandigheden kunnen blijven uitvoeren. Het grote zorgnetwerk van de GHOR is daarbij van enorm belang: in deze crisisperiode draait het om het verbinden van partijen in de zorg die normaliter niet met elkaar samenwerken.

""

Continuïteit van de zorg tijdens corona

Het monitoren van de zorgcontinuïteit in de regio is een belangrijke taak van de GHOR tijdens de uitbraak van corona. Eén van de grootste uitdagingen is om ervoor te zorgen dat al het zorgpersoneel in de regio Haaglanden toegang heeft tot voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Het PBM coördinatiecentrum van de GHOR – dat is opgezet tijdens deze crisis – coördineert dan ook de inventarisatie, verdeling en distributie van deze beschermingsmiddelen (denk aan mondkapjes en gezichtsmaskers) en bepaalt op basis van criteria welke zorginstantie wat krijgt.

Noodscenario’s coronacrisis

Ook heeft de GHOR zich voorbereid op noodscenario’s die zich kunnen voordoen. Wat bijvoorbeeld als de ziekenhuizen overbelast raken en er een tekort ontstaat aan bedden? In dat geval zouden er hotels worden aangewezen waar zorg kan worden verleend. Gelukkig is dat nog niet nodig gebleken in onze regio. Maar de GHOR heeft er samen met de zorgpartners wel voor gezorgd dat alles daarvoor in de startblokken staat. Ook hierin is er continu contact met het grote netwerk van de GHOR. Zorg verlenen doe je immers samen.

En nu?

Er worden veel acties ondernomen om een tweede grote golf zoals in april te voorkomen. Met behulp van diverse zorgpartners wordt goed in de gaten gehouden wat de huidige coronacijfers zijn en hoe de GHOR hierop kan inspelen. Ook wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van mensen, omdat handhaven is lastig wanneer mensen in privésituaties samenkomen. De zorg is er zeer bij gebaat dat er geen tweede grote golf komt en daar wordt vol op ingezet, niet alleen door de GHOR maar door alle zorginstanties in Nederland.

""

GHOR Haaglanden

De GHOR is de Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio. Bij rampen en calamiteiten zijn verpleegkundigen en artsen vaak nodig. Het zijn complexe situaties waarbij juist handelen soms van levensbelang is.

Lees meer

Werken bij de VRH