"Iedere situatie is anders en vereist maatwerk!"

02 maart 2023

Anouk, adviseur Omgevingsveiligheid

Waar onze brandweermannen -en vrouwen dagelijks bezig zijn met bestrijden van branden, is onze afdeling Risicobeheersing juist bezig met het voorkomen van branden. “In de wetgeving is vastgelegd dat als er nieuwe plannen zijn, bijvoorbeeld het bouwen van een nieuwe woonwijk, dat wij aan de gemeenten adviseren" vertelt Anouk, adviseur Omgevingsveiligheid bij de afdeling Risicobeheersing.

"Wij kijken dan naar de risicobronnen in de omgeving en hoe we ervoor kunnen zorgen dat de situatie voor de omgeving zo veilig als mogelijk is. Denk bij risicobronnen aan transport van gevaarlijke stoffen over de weg, een LPG-tankstation of aan vuurwerkcentra. Ook adviseren we over hoe hulpdiensten overal kunnen komen (de bereikbaarheid) en over het beschikbaar maken van bluswatervoorzieningen”, aldus Anouk.

 

Portretfoto van Anouk Verburg van de afdeling Risicobeheersing

"Verder raakt de regio Haaglanden steeds dichter bevolkt; meer mensen komen te wonen op een relatief klein oppervlakte. Dit veroorzaakt nieuwe risico's voor de omgeving, waar ook hulpdiensten mee te maken krijgen. We adviseren hier dan ook over richting gemeenten. Naast deze onderwerpen houden we ons bijvoorbeeld ook bezig met thema’s als de energietransitie en extreem weer.”

Risico's zoveel mogelijk inperken

“Er is regelgeving in Nederland als het gaat om het veilig en leefbaar bouwen en inrichten van een omgeving. Met regels kun je echter niet al het gevaar en alle risico’s wegnemen. Iedere situatie is anders en vereist maatwerk. Mijn collega’s en ik zijn dagelijks bezig met het beoordelen van plannen en met het adviseren van gemeentes om risico’s zoveel als mogelijk in te perken. Daarnaast geven wij ook proactief presentaties bij gemeentes over bepaalde risico’s en proberen we juist aan de voorkant advies te geven en mee te denken bij de planvorming, zoals bij de energietransitie waar nog weinig regelgeving voor is op dit moment. Het is makkelijker om vanaf de tekentafel mee te kijken en mee te denken, dan achteraf aan te geven dat dingen eigenlijk anders moeten!”

 

Werken bij de VRH