“Mijn taak is het behartigen van de belangen van de brandweer”

15 december 2021

Kami, adviseur Objectveiligheid

De brandweer blust branden, maar voorkomen is beter dan genezen. Brand is gevaarlijk en het maakt veel kapot. Daarom is de afdeling Risicobeheersing dagelijks bezig om bouwwerken in Haaglanden zo brandveilig mogelijk te krijgen. Zij kijkt mee voor én tijdens de (ver)bouw en renovatie van gebouwen in Haaglanden. Op die manier geeft zij advies over brandveiligheid van gebouwen, zodat er bijvoorbeeld rookmelders en sprinklers aanwezig zijn wanneer er brand uitbreekt. Zo kunnen mensen veilig wonen of werken in de gebouwen nadat de (ver)bouw(ing) is afgerond.

Kami werkt al 12 jaar bij de Veiligheidsregio Haaglanden op de afdeling Risicobeheersing. Als adviseur Objectveiligheid is hij veel in contact met gemeenten, maar ook met burgers van de regio Haaglanden. Hij heeft zichzelf ontwikkeld tot specialist ‘bouwkundige brandveiligheid’ en geeft daarbij advies over brandveiligheid van gevels.

Kami

Wat is Objectveiligheid binnen Risicobeheersing?

“Als Adviseur Objectveiligheid behandel ik aanvragen die via de gemeente binnenkomen. Ik toets dan de bouwplannen op bouw- en regelgeving en op andere risico’s. Dat houdt in dat ik advies geef over brandveiligheid kijkend naar de bouwtekeningen. Je moet dus 3D kunnen denken, terwijl je naar een 2D-tekening aan het kijken bent.” De laatste jaren werkt Risicobeheersing steeds nauwer samen met de operationele kant (de mensen op straat) van de brandweer. Er wordt kennis en expertise over brand onderling met elkaar gedeeld, vertelt Kami: “Dat is echt onze kracht! Er wordt bijvoorbeeld kennis met ons gedeeld over branden in het verleden. Hierdoor zijn wij echt van meerwaarde als advies gevende partij.”

Van adviseur naar specialist

In 2017 ontwikkelde het team Objectveiligheid specialismes wat voor Kami goed uitpakte: “Door mijn bouwkundige achtergrond kreeg ik het specialisme ‘bouwkundige brandveiligheid’ toegewezen, specifiek op het gebied van gevels. Precies op dat moment vond de grote brand in de Grenfell Tower in Engeland plaats. Door dit soort incidenten, ontstaat ook in Nederland onrust. Er werd toen de vraag gesteld of dit ook in Nederland kon gebeuren. Ik ben toen namens brandweer Nederland in de NEN commissie Brandveiligheid van gevels terecht gekomen die zich over dit vraagstuk buigt. De afgelopen vier jaar ben ik veel met dit onderwerp bezig geweest. Ik heb bijvoorbeeld presentaties gegeven bij Brandveilig Bouwen Nederland en verschillende hogescholen. Ik heb een netwerk opgebouwd door heel Nederland en mijn taak is echt het behartigen van de belangen van Brandweer Nederland. Mijn specialisme is eigenlijk (op een positieve manier) uit de hand gelopen.”

Werken bij de VRH