Advies Brandweer Haaglanden over de vreugdevuren in Den Haag

30 oktober 2019

Dick Teske

Brandweer Haaglanden heeft ten behoeve van de vreugdevuren in Den Haag een concept-advies neergelegd bij het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV). Het IFV heeft op basis daarvan een review gemaakt, die tot een definitief advies van de brandweer heeft geleid.

Brandweer Haaglanden heeft dit advies opgesteld ten behoeve van de besluitvorming over de vreugdevuren in Den Haag.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de gemeente Den Haag of de raadsmededeling die op 29 oktober door het Haagse College van Burgemeester en Wethouders is gestuurd.

Deze raadsmededeling, waarbij het advies van de brandweer als bijlage is gevoegd, is hier te downloaden. 

Foto (vreugdevuren Scheveningen 2018/2019): Dick Teske