Brandweer Haaglanden overhandigt eerste brandweermotor aan de Stichting Historisch Brandweermaterieel

22 maart 2022

Vanmiddag overhandigde Martin Evers, plaatsvervangend Commandant Brandweer Haaglanden, de eerste brandweermotor die Haaglanden operationeel inzette, aan de Stichting Historisch Brandweermaterieel. De Motor Ondersteuning Brandweer (MOB) was een van de eerste pilots van Vernieuwde Repressie; het leveren van maatwerk binnen brandweerzorg. De resultaten van deze pilot gaven genoeg aanleiding om de MOB actief in te zetten binnen onze brandweerzorg. De eerste brandweermotor is acht jaar operationeel geweest en wordt nu overgedragen aan de Stichting Historisch Brandweermaterieel. “Belangrijk dat mensen de geschiedenis van de brandweer kennen, want zonder geschiedenis geen heden en zonder heden geen toekomst”, aldus Martin.

De eerste brandweermotor werd gemaakt in Denemarken en is in 2012 aangeschaft. Deze eerste motor was uitgerust voor 80% brandweertaken en 20% dienst- en hulpverleningstaken. De pilot duurde vijf jaar en al tijdens deze pilot bleek dat de brandweermotor verbeterd moest worden, waardoor deze ingezet kon worden voor 80% dienst- en hulpverleningstaken en 20% brandweertaken (denk aan het blussen van kleine brandjes). Zodoende is de brandweermotor in 2014 omgebouwd.

Het idee was om één brandweermotor te gebruiken voor heel de regio, maar toch bleek dat één motor niet voldoende was. Er is daarom nog een tweede motor aangeschaft. Op dit moment werken er afwisselend vier brandweercollega’s op twee motoren binnen Haaglanden, ook is er nog één reservemotor.

De MOB richt zich op brandweerzorgtaken en is in principe voor de hele regio inzetbaar, maar de focus ligt op Centrum en omliggende rayons in Den Haag. De motor wordt daarnaast regelmatig ingezet voor assistentie in Hollands Midden.
De incidenten en taken waar de MOB bij betrokken is, zijn heel divers en vaak ook anders dan waar de tankautospuit op rijdt. Denk hierbij aan:

  • Snelle verkenningseenheid
  • Incidentbestrijding kleine klussen
  • Zelfstandig optreden bij (verkeers)ongevallen
  • Ondersteuning operationele leiding bij grote incidenten
  • Netwerk onderhouden in de wijk
  • Evenementen in de regio Haaglanden
  • Brandveilig Leven
  • Lesgeven aan multi-partners over brandweer gerelateerde onderwerpen

Meer weten over de brandweermotor? Lees dan dit artikel dat we eerder publiceerden over één van onze motorrijders Bas.
Tip: volg onze MOB ook op Instagram

Brandweer Haaglanden overhandigt eerste brandweermotor aan de Stichting Historisch Brandweermaterieel

Meer nieuws

Ploeg op bezoek van The Green Village

12 april 2022

The Green Village en Veiligheidsregio Haaglanden samen aan de slag met de energietransitie

The Green Village is een proeftuin op de campus van de Technische Universiteit Delft. Wetenschappers, bedrijven en studenten testen en experimenteren hier met duurzame innovaties, met als doel om een...

Lees meer »
Strandvoertuig Brandweer Haaglanden voor Legoland

30 maart 2022

LEGOLAND® Discovery Centre Scheveningen is een brandweerauto rijker

Vandaag onthulde LEGOLAND® Discovery Centre Scheveningen een unieke brandweerauto van Brandweer Haaglanden: een strandjeep van het Surf&Rescueteam van kazerne Scheveningen.

Lees meer »
Technische hulpverlening bij incident auto op kant

25 maart 2022

Veiligheidsregio Haaglanden ontvangt hercertificering voor brandweeronderwijs

Een organisatie mag niet zomaar brandweeronderwijs verzorgen. Hiervoor moet de organisatie beschikken over het Kwaliteit Aanbieders Brandweeropleidingen (KAB-)certificaat van het Nederlands Instituut...

Lees meer »