Demonstreren = respecteren in Haaglanden

18 juni 2020

In de Veiligheidsregio Haaglanden zijn veel inspanningen erop gericht het recht op demonstratie, ook in corona tijd, zo goed mogelijk te waarborgen. De laatste weken nemen de aanmeldingen van demonstraties toe vanuit uiteenlopende organisaties en branches. Steeds is de inzet om door goed overleg vóóraf met de organisatie een locatie te vinden die groot genoeg is en duidelijke afspraken te maken over wat wèl en niet kan. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van de organisatie zèlf dat alles goed verloopt. ‘Wij bieden ruimte aan iedere boodschap, maar marchanderen niet met de veiligheid en gezondheid van de deelnemers en de omstanders – ook als ze daar zelf een andere afweging in maken. Binnen die grenzen is het goed mogelijk om van het grondrecht op demonstratie gebruik te maken en de boodschap van de demonstranten centraal te stellen.’ zegt plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden Johan Remkes.

In de regio Haaglanden  houden veel mensen zich nog steeds goed aan de gedragsregels voor het tegengaan van het verspreiden van het coronavirus, ook nu de maatregelen lang moeten worden volgehouden. Dat blijkt uit resultaten van panelonderzoek in heel Nederland van het RIVM en GGD-GHOR Nederland. Het beeld in de regio Haaglanden is vergelijkbaar met het landelijke beeld. De grootste moeite heeft men met 1,5 meter afstand houden maar ook daar doet nog ruim de helft van de mensen keer op keer zijn best. ‘Het is goed om te zien dat de meeste mensen in onze regio nog onverminderd proberen de veiligheid en gezondheid van zichzelf en anderen zoveel mogelijk te beschermen. Natuurlijk klinkt er her en der protest en gedragen mensen zich onverantwoord, en dat krijgt dan veel aandacht, maar de cijfers laten overduidelijk zien dat we nog steeds opletten.’ aldus Johan Remkes. ‘Daarbij zou ik graag een oproep willen doen aan iedereen die nu weer een restaurant, terras of strandtent bezoekt zich echt te houden aan de aanwijzingen – ook later op de avond. Veel horecaondernemers hebben tijd en geld, dat nu schaars is, geïnvesteerd in het opnieuw inrichten van hun zaak zodat gezelligheid en veiligheid kunnen samengaan. Verpest het niet door overmoed of onverschilligheid.’

Zolang het aantal besmettingen met COVID-19 beheersbaar blijft kunnen de maatregelen steeds iets versoepeld worden maar ook de komende maanden zullen er nog beperkingen gelden. Toch komt de veiligheidsregio Haaglanden volgende week al met een (tussen)rapportage over de aanpak en de inrichting van de noodverordeningen tot nu toe. Deze rapportage wordt door de burgemeesters binnen de regio gedeeld met de eigen gemeenteraad. Op deze manier legt plaatsvervangend voorzitter Johan Remkes verantwoording af over de periode dat hij de Veiligheidsregio Haaglanden heeft geleid.

Sinds eind maart gelden er in Nederland aangescherpte richtlijnen voor de beheersing van het coronavirus waarvoor de handhaving belegd is bij de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s. Voor de regio Haaglanden is dit de waarnemend burgemeester van Den Haag, de heer Johan Remkes. Hij neemt zijn besluiten zoveel mogelijk na overleg met de burgemeesters van de overige 8 gemeenten binnen de veiligheidsregio (zie: www.vrh.nl), alsmede de leiding van de hulpdiensten (GHOR/GGD, Politie, Brandweer) en de hoofdofficier van Justitie van het OM. Dit overleg vindt plaats in de vorm van een Regionaal Beleidsteam (RBT).

Meer nieuws

BVL Marc Corijn

22 november 2021

Veiligheidsregio Haaglanden gaat samenwerkingen aan met woningcorporaties naar aanleiding van rookmelderplicht in 2022

Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders wettelijk verplicht. De afdeling Brandveilig Leven van de Veiligheidsregio Haaglanden heeft deze wetswijziging aangegrepen als kans om de samenwerking met...

Lees meer »
Esther Lieben aan tafel bij Een Vandaag

20 oktober 2021

Esther Lieben in Een Vandaag over geweld tegen hulpverleners

De afgelopen jaren lees je steeds meer artikelen over agressie tegen hulpverleners. Esther Lieben sprak bij Een Vandaag over het toenemende geweld tegen hulpverleners. Zij had een duidelijke boodschap...

Lees meer »
COVID-update

24 september 2021

Handhaving in regio Haaglanden

Vanaf 25 september 2021 wordt het verplicht een coronatoegangsbewijs te laten zien bij een bezoek aan horeca-inrichtingen, evenementen, poppodia, theaters en bioscopen. Dat geldt ook voor de gemeenten...

Lees meer »