The Green Village en Veiligheidsregio Haaglanden samen aan de slag met de energietransitie

12 april 2022

The Green Village is een proeftuin op de campus van de Technische Universiteit Delft. Wetenschappers, bedrijven en studenten testen en experimenteren hier met duurzame innovaties, met als doel om een duurzame(re) toekomst vorm te geven. Je vindt er niet alleen een complete waterstofstraat en een aantal volledig duurzame woningen. Ook wordt er geëxperimenteerd met bijvoorbeeld nieuwe, duurzame bouwmaterialen. Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) en The Green Village werken samen aan het aspect ‘Veiligheid’ voor de proeftuin en de ontwikkelingen die hieruit voortkomen.

Sander, adviseur Omgevingsveiligheid bij Veiligheidsregio Haaglanden, vertelt erover: “Het is niet ondenkbaar dat wij over niet al te lange tijd ontwikkelingen vanuit The Green Village gaan tegenkomen in ons werk. Van nieuwe vergunningsaanvragen tot en met incidenten waarbij ‘groene’ ontwikkelingen betrokken zijn. Het gaat razendsnel en daar moeten wij op voorbereid zijn. Alleen op die manier kunnen wij ook in de toekomst de juiste brandweerzorg bieden. Met als eerste doel incidenten te voorkomen. Maar mocht er toch iets gebeuren, dan zijn we er klaar voor!”

Samenwerking is van toegevoegde waarde

“Er is een waardevolle samenwerking gegroeid tussen de partijen. In eerste instantie gedreven vanuit wet- en regelgeving, want wij adviseren net zoals bij iedere andere vergunningsaanvraag het bevoegd gezag (Omgevingsdienst Haaglanden) over het aspect ‘Veiligheid’. Maar wat The Green Village zo bijzonder maakt, is dat zij een vergunning kregen voor ‘experimentele activiteiten’. Een vrij breed kader dus, wat hen veel ruimte biedt om te testen en experimenteren. In principe hoeven zij ons, vanwege de goedgekeurde vergunningsaanvraag, nu niet meer te informeren bij nieuwe ontwikkelingen, tenzij dit het aspect ‘veiligheid’ raakt.”

“Alle betrokken partijen zien gelukkig de noodzaak en de toegevoegde waarde om de krachten te bundelen en daarom worden wij toch al vroegtijdig bij ontwikkelingen betrokken. Wij adviseren dus, om de wet- en regelgeving heen, op scenario’s, risico’s en maatregelen om de veiligheid te waarborgen. Daar leren wij zelf veel van, waardoor we als organisatie op alle fronten kunnen (door)ontwikkelen binnen de energietransitie. Daarnaast hecht The Green Village ook waarde aan onze kennis en expertise” licht Sander toe.

Betrokken van begin tot eind

“Veiligheidsregio Haaglanden is vanaf begin tot eind betrokken bij dit project. Zo kijken we op basis van de aanvraag al naar wet- en regelgeving, normen, beheersbaarheid van risico’s en preventie. We houden ons bezig met lokale bereikbaarheid en (werk)veiligheid voor onze collega’s en we kijken naar wat deze ontwikkelingen beteken over onze operationele inzetten. Voldoen de huidige procedures? Moeten er aanpassingen plaatsvinden of nieuwe procedures ontwikkeld worden?”

“Ook kijken we al naar de vakbekwaamheid van onze collega’s. Hebben we de juiste kennis (en middelen) in huis en wat er moet gebeuren om dit op het gewenste niveau te brengen. “Je merkt dat iedere collega met een andere bril naar The Green Village kijkt en nieuwe waardevolle ideeën en vragen heeft. Door met elkaar in gesprek te blijven en samen een ontwikkeling te volgen, zorg je dat de neuzen dezelfde kant op staan. Dat we met elkaar dezelfde visie hebben!”

Ploeg op bezoek van The Green Village

Meer nieuws

Strandvoertuig Brandweer Haaglanden voor Legoland

30 maart 2022

LEGOLAND® Discovery Centre Scheveningen is een brandweerauto rijker

Vandaag onthulde LEGOLAND® Discovery Centre Scheveningen een unieke brandweerauto van Brandweer Haaglanden: een strandjeep van het Surf&Rescueteam van kazerne Scheveningen.

Lees meer »
Technische hulpverlening bij incident auto op kant

25 maart 2022

Veiligheidsregio Haaglanden ontvangt hercertificering voor brandweeronderwijs

Een organisatie mag niet zomaar brandweeronderwijs verzorgen. Hiervoor moet de organisatie beschikken over het Kwaliteit Aanbieders Brandweeropleidingen (KAB-)certificaat van het Nederlands Instituut...

Lees meer »
Brandweer Haaglanden overhandigt eerste brandweermotor aan de Stichting Historisch Brandweermaterieel

22 maart 2022

Brandweer Haaglanden overhandigt eerste brandweermotor aan de Stichting Historisch Brandweermaterieel

Vanmiddag overhandigde Martin Evers, plaatsvervangend Commandant Brandweer Haaglanden, de eerste brandweermotor die Haaglanden operationeel inzette, aan de Stichting Historisch Brandweermaterieel.

Lees meer »