Nieuwe regionale plannen rampenbestrijding en crisisbeheersing

08 februari 2019

Een aantal van deze plannen is vernieuwd. Het gaat om een nieuw beleidsplan, risicoprofiel, crisisplan en rampenbestrijdingsplan RID. Benieuwd naar wat er in deze plannen beschreven staat? Lees daarover in dit artikel.

Beleidsplan Regionale Rampenbestrijding en Crisisbeheersing

Dit plan beschrijft de ambities van de Veiligheidsregio (in dit geval van de hulpdiensten en gemeenten) voor de komende vier jaar ten aanzien van de voorbereiding en uitvoering van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het plan gaat in op vakmanschap en personeelszorg, multidisciplinair informatiemanagement en de communicatie richting burgers en bedrijven (zowel ter voorbereiding op een ramp of crisis als tijdens een ramp of crisis).

Regionaal Risicoprofiel

Het risicoprofiel geeft een overzicht en weging van de risico’s op rampen en crises in de regio. Het biedt daarmee het bestuur van de Veiligheidsregio een basis voor het bepalen van het beleid. Daarnaast biedt het ook een uitgangspunt voor de operationele voorbereiding van de hulpdiensten en partners. De risico’s die beschreven staan in dit risicoprofiel vind je dus ook terug in het beleid van de Brandweer en de GHOR. Daarnaast zie je de belangrijkste risico’s vaak terugkomen als onderwerp in oefeningen.

Regionaal Crisisplan

Het crisisplan beschrijft de multidisciplinaire organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ook beschrijft het plan de wijze waarop we bij het bestrijden/beheersen van een ramp of crisis samenwerken. Zoals onlangs bij de GRIP incidenten in Den Haag, Wassenaar en Wateringen. Onderdelen van deze organisatie zijn onder andere het CoPI en ROT, maar ook processen als leiding en coördinatie, crisiscommunicatie en informatiemanagement staan in dit plan beschreven.

Rampbestrijdingsplan RID

Het rampbestrijdingsplan is bedoeld voor operationele en bestuurlijke functionarissen die te maken kunnen krijgen met een (dreigend) stralingsongeval bij het RID. Het plan geeft inzicht in de mogelijke gevolgen van een (dreigend) stralingsongeval, het operationeel handelingsperspectief en de belangrijkste aandachtspunten daarbij. Klik hier voor de nieuwe plannen.

Meer nieuws

Burgemeester Van Zanen hijst de rood met gele vlag op het strand. Om hem heen staan collega's van de politie, brandweer en lifeguards

Strandseizoen 2024 is geopend

25 april 2024

In Nederland start op 1 mei officieel het buitenzwem- en strandseizoen. Het elf kilometer lange strand van Den Haag wordt vanaf deze datum bewaakt door de lifeguards van Veiligheidsregio Haaglanden...

Lees meer »
""

Kazerne Monster bedankt tieners voor hulp tijdens brand Poeldijk

28 februari 2024

Op vrijdagavond 2 februari brak er een grote brand uit in een bedrijfspand aan de Jupiter in Poeldijk. Dankzij een slimme actie van Jordy (17) Robbie (17) en Jay (16) kon de brandweer de achterkant...

Lees meer »
Een afbeelding met de tekst Jaaroverzicht 2023 en het logo van de veiligheidsregio Haaglanden

Jaaroverzicht 2023

30 januari 2024

Ook in 2023 zijn er weer veel incidenten bestreden, is er veel geoefend, hebben we preventief opgetreden en brachten we veel adviezen uit. Benieuwd naar de cijfers en hoogtepunten van 2023?

Lees meer »