Nieuwe regionale plannen rampenbestrijding en crisisbeheersing

08 februari 2019

Een aantal van deze plannen is vernieuwd. Het gaat om een nieuw beleidsplan, risicoprofiel, crisisplan en rampenbestrijdingsplan RID. Benieuwd naar wat er in deze plannen beschreven staat? Lees daarover in dit artikel.

Beleidsplan Regionale Rampenbestrijding en Crisisbeheersing

Dit plan beschrijft de ambities van de Veiligheidsregio (in dit geval van de hulpdiensten en gemeenten) voor de komende vier jaar ten aanzien van de voorbereiding en uitvoering van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het plan gaat in op vakmanschap en personeelszorg, multidisciplinair informatiemanagement en de communicatie richting burgers en bedrijven (zowel ter voorbereiding op een ramp of crisis als tijdens een ramp of crisis).

Regionaal Risicoprofiel

Het risicoprofiel geeft een overzicht en weging van de risico’s op rampen en crises in de regio. Het biedt daarmee het bestuur van de Veiligheidsregio een basis voor het bepalen van het beleid. Daarnaast biedt het ook een uitgangspunt voor de operationele voorbereiding van de hulpdiensten en partners. De risico’s die beschreven staan in dit risicoprofiel vind je dus ook terug in het beleid van de Brandweer en de GHOR. Daarnaast zie je de belangrijkste risico’s vaak terugkomen als onderwerp in oefeningen.

Regionaal Crisisplan

Het crisisplan beschrijft de multidisciplinaire organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ook beschrijft het plan de wijze waarop we bij het bestrijden/beheersen van een ramp of crisis samenwerken. Zoals onlangs bij de GRIP incidenten in Den Haag, Wassenaar en Wateringen. Onderdelen van deze organisatie zijn onder andere het CoPI en ROT, maar ook processen als leiding en coördinatie, crisiscommunicatie en informatiemanagement staan in dit plan beschreven.

Rampbestrijdingsplan RID

Het rampbestrijdingsplan is bedoeld voor operationele en bestuurlijke functionarissen die te maken kunnen krijgen met een (dreigend) stralingsongeval bij het RID. Het plan geeft inzicht in de mogelijke gevolgen van een (dreigend) stralingsongeval, het operationeel handelingsperspectief en de belangrijkste aandachtspunten daarbij.

Klik hier voor de nieuwe plannen.

Meer nieuws

Congres Brandweervrouwen

27 juni 2022

Enthousiasme en inspiratie bij Congres Brandweervrouwen 2022 in regio Haaglanden

Op vrijdag 24 juni 2022 vond het Congres Brandweervrouwen 2022 plaats. Deze editie was de eer aan Brandweer Haaglanden om het congres te organiseren. Het was een geslaagd congres; de deelnemers gingen...

Lees meer »
Studentenproject

09 juni 2022

Brandweer Haaglanden en Haagse Hogeschool slaan handen ineen om rookmelderplicht onder de aandacht te brengen

Op 1 juli a.s. is het voor alle inwoners van Nederland verplicht om een rookmelder in huis op te hangen. Onder het mom van ‘samen bereiken we meer’ is er samengewerkt met studenten van de Haagse...

Lees meer »
Hulpverleners in het zonnetje gezet

03 juni 2022

Hulpdiensten in het zonnetje gezet voor hun bijdrage tijdens coronacrisis

Vanochtend werden medewerkers van verschillende hulpdiensten door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden in het zonnetje gezet voor de inzet van de hulpdiensten tijdens de...

Lees meer »