Nieuwe regionale plannen rampenbestrijding en crisisbeheersing

04 april 2023

Veiligheidsregio Haaglanden heeft nieuwe regionale plannen opgesteld rondom rampenbestrijding en crisisbeheersing. Deze plannen geven inzicht in de risico's op rampen en crises in onze regio en beschrijven het beleid. Ook laat het zien hoe er wordt opgetreden bij het bestrijden van (de gevolgen van) een ramp of crisis.

In regionaal verband werken de brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), de gemeenten en Politie Eenheid Den Haag samen. Samen zetten zij zich in voor de veiligheid van iedereen die in Haaglanden woont, werkt of de regio bezoekt.

Kenmerken Haaglanden

De regio Haaglanden heeft bijzondere kenmerken. Zo is Den Haag het bestuurlijk centrum van Nederland met onder andere de aanwezigheid van het Binnenhof, Ministeries, het Koninklijk Huis en verschillende ambassades. De regio is erg dichtbevolkt, heeft een zeer diverse bevolkingssamenstelling en brengt verschillende leefomgevingen met zich mee. Zo zijn er compacte binnensteden, kleine authentieke dorpen, weidse graslanden, gebieden met intensieve tuinbouw en toeristische hotspots in het binnenland en aan de kust.

Deze kenmerken stellen bijzondere eisen aan het werk en daarmee aan de organisatie en haar personeel. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn, maakt de veiligheidsregio verschillende regionale plannen: een regionaal risicoprofiel, een regionaal beleidsplan en een regionaal crisisplan.

Regionaal Risicoprofiel Haaglanden

Het risicoprofiel geeft inzicht in de risico´s op rampen en crises die zich in regio Haaglanden kunnen voordoen. Het maakt de risicosetting inzichtelijk en helpt om keuzes te maken over het beleid voor de operationele voorbereiding op rampen en crises. Het regionaal risicoprofiel dient als input voor het strategische beleid van Veiligheidsregio Haaglanden.

Regionaal Beleidsplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing Haaglanden

Het beleidsplan beschrijft het beleid van Veiligheidsregio Haaglanden voor de multidisciplinaire voorbereiding op en uitvoering van de rampenbestrijding en crisisbeheersing voor de komende vier jaar.

Regionaal Crisisplan Haaglanden

Het crisisplan beschrijft de multidisciplinaire organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het is een operationeel plan voor de generieke aanpak van incidenten, cala­miteiten, rampen en crises waarbij de hulpdiensten en gemeenten gecoördineerd samenwerken. Het beschrijft onder andere de taken, bevoegdheden en samenstelling van de verschillende crisisteams.

Nieuwsgierig geworden? Kijk hieronder voor de nieuwe plannen en de infographic over het risicoprofiel.

Regionaal Risicoprofiel

Het risicoprofiel geeft inzicht in de risico´s op rampen en crises die zich in regio Haaglanden kunnen voordoen. 

Lees meer

Regionaal Beleidsplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing Haaglanden

Het beleidsplan beschrijft het beleid van Veiligheidsregio Haaglanden voor de multidisciplinaire voorbereiding op en uitvoering van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. 

Lees meer

Regionaal Crisisplan Haaglanden

Het crisisplan beschrijft de multidisciplinaire organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Lees meer

Infographic Regionaal Risicoprofiel

Bekijk hieronder het vormgegeven risicoprofiel. 

Lees meer

Meer nieuws

De Lier wint brandweerwedstrijden
Beeld: Carolien Valstar

12 september 2023

Kazerne De Lier wint brandweerwedstrijden 2023

Op zaterdag 9 september vonden de jaarlijkse brandweerwedstrijden plaats. De ploeg van kazerne De Lier won en mag zich landskampioen 2023 noemen.

Lees meer »
Tekenmoment nieuwe hoogwerkers

24 augustus 2023

Bestelling tien nieuwe hoogwerkers voor Brandweer Haaglanden

Vandaag ondertekent Esther Lieben, commandant Brandweer Haaglanden, de opdracht voor tien nieuwe hoogwerkers (redvoertuigen) van Kenbri Fire Fighting. Kenbri, leverancier van materialen en voertuigen...

Lees meer »
Commandant Brandweer Haaglanden Esther Lieben

09 augustus 2023

Brandweer Haaglanden bereidt zich voor op risico’s energietransitie en pleit voor wet- en regelgeving

Verduurzaming en energietransitie zijn goede ontwikkelingen. Zonnepanelen, elektrische auto’s en nieuwe manieren om energie op te wekken zijn niet meer uit ons straatbeeld weg te denken.

Lees meer »