Nieuwe regionale plannen rampenbestrijding en crisisbeheersing

04 april 2023

Veiligheidsregio Haaglanden heeft nieuwe regionale plannen opgesteld rondom rampenbestrijding en crisisbeheersing. Deze plannen geven inzicht in de risico's op rampen en crises in onze regio en beschrijven het beleid. Ook laat het zien hoe er wordt opgetreden bij het bestrijden van (de gevolgen van) een ramp of crisis.

In regionaal verband werken de brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), de gemeenten en Politie Eenheid Den Haag samen. Samen zetten zij zich in voor de veiligheid van iedereen die in Haaglanden woont, werkt of de regio bezoekt.

Kenmerken Haaglanden

De regio Haaglanden heeft bijzondere kenmerken. Zo is Den Haag het bestuurlijk centrum van Nederland met onder andere de aanwezigheid van het Binnenhof, Ministeries, het Koninklijk Huis en verschillende ambassades. De regio is erg dichtbevolkt, heeft een zeer diverse bevolkingssamenstelling en brengt verschillende leefomgevingen met zich mee. Zo zijn er compacte binnensteden, kleine authentieke dorpen, weidse graslanden, gebieden met intensieve tuinbouw en toeristische hotspots in het binnenland en aan de kust.

Deze kenmerken stellen bijzondere eisen aan het werk en daarmee aan de organisatie en haar personeel. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn, maakt de veiligheidsregio verschillende regionale plannen: een regionaal risicoprofiel, een regionaal beleidsplan en een regionaal crisisplan.

Regionaal Risicoprofiel Haaglanden

Het risicoprofiel geeft inzicht in de risico´s op rampen en crises die zich in regio Haaglanden kunnen voordoen. Het maakt de risicosetting inzichtelijk en helpt om keuzes te maken over het beleid voor de operationele voorbereiding op rampen en crises. Het regionaal risicoprofiel dient als input voor het strategische beleid van Veiligheidsregio Haaglanden.

Regionaal Beleidsplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing Haaglanden

Het beleidsplan beschrijft het beleid van Veiligheidsregio Haaglanden voor de multidisciplinaire voorbereiding op en uitvoering van de rampenbestrijding en crisisbeheersing voor de komende vier jaar.

Regionaal Crisisplan Haaglanden

Het crisisplan beschrijft de multidisciplinaire organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het is een operationeel plan voor de generieke aanpak van incidenten, cala­miteiten, rampen en crises waarbij de hulpdiensten en gemeenten gecoördineerd samenwerken. Het beschrijft onder andere de taken, bevoegdheden en samenstelling van de verschillende crisisteams.

Nieuwsgierig geworden? Kijk hieronder voor de nieuwe plannen en de infographic over het risicoprofiel.

Regionaal Risicoprofiel

Het risicoprofiel geeft inzicht in de risico´s op rampen en crises die zich in regio Haaglanden kunnen voordoen. 

Regionaal Beleidsplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing Haaglanden

Het beleidsplan beschrijft het beleid van Veiligheidsregio Haaglanden voor de multidisciplinaire voorbereiding op en uitvoering van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. 

Regionaal Crisisplan Haaglanden

Het crisisplan beschrijft de multidisciplinaire organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Infographic Regionaal Risicoprofiel

Bekijk hieronder het vormgegeven risicoprofiel. 

Meer nieuws

Burgemeester Van Zanen hijst de roodgele vlag

02 mei 2023

Start van het buitenzwem- en strandseizoen

In Nederland start op 1 mei officieel het buitenzwem- en strandseizoen. Het elf kilometer lange strand van Den Haag wordt vanaf deze datum bewaakt door de lifeguards van Veiligheidsregio Haaglanden...

Lees meer »
Samenwerkingsovereenkomst VRH en Haagse Hogeschool

11 april 2023

Veiligheidsregio Haaglanden en Haagse Hogeschool tekenen samenwerkingsovereenkomst

De afgelopen jaren heeft Veiligheidsregio Haaglanden meerdere studenten van de Haagse Hogeschool mogen verwelkomen als stagiair(e) of als nieuwe medewerker. Om deze samenwerking te versterken...

Lees meer »
Brandweer Haaglanden

24 maart 2023

Nieuw: Brandweer Haaglanden op social media

Vanaf nu is Brandweer Haaglanden te vinden op social media! Volg ons op Facebook en Instagram om op de hoogte te blijven én meer te weten te komen over ons werk.

Lees meer »