Op weg naar een nieuw en veilig evenwicht in de regio Haaglanden

14 mei 2020

Door de combinatie van af en toe mooi voorjaarsweer en de duur van de beperkingen die er zijn om de verspreiding van corona te beperken gaan mensen weer méér de straat op. Doordat het aanbod van plaatsen waar men naar toe kan gaan zoals winkels, sportparken en vanaf 1 juni waarschijnlijk de horeca ook toeneemt, zal men steeds vaker stuiten op drukte. Dit is onverminderd gevaarlijk voor de volksgezondheid en moet vermeden worden. Dit dreigt met name in de drukbevolkte randstad, en dus in de Veiligheidsregio Haaglanden, veel eerder dan op sommige andere plekken in het land. Dit beeld is vandaag besproken in het Regionaal Beleidsteam. Omdat juist in onze regio de druk op de zorg weliswaar ook afneemt, maar nog steeds voor grote uitdagingen staat, is er een dringende noodzaak om hier in ieder geval méér thuis te blijven dan vóór de uitbraak van het virus.

Johan Remkes, de plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio, schetst het pad naar verruiming als volgt: ‘Het doel van de geleidelijke versoepeling van de maatregelen is niet om zo snel mogelijk weer terug te gaan naar ons oude leventje, hoe aantrekkelijk dat nu ook lijkt. We moeten een nieuw evenwicht vinden waarin we, rekening houdend met de aanwezigheid van het virus, zo veel mogelijk ruimte creëren voor iedereen – inwoners, ondernemers en straks wellicht weer bezoekers. Daarin is een grotere onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter een nieuwe vaste waarde. Dit staat los van de omvang van het gezelschap. Daarnaast is zelfregulering essentieel voor de mate waarin we langzaamaan ‘open’ kunnen en een veilig evenwicht vinden. Je houdt je aan de afspraken, niet omdat er achter elke boom een BOA staat, maar uit respect voor jezelf en je omgeving. Ondernemers, die natuurlijk staan te trappelen om hun activiteiten op te starten of uit te breiden, zijn zélf verantwoordelijk voor de orde in en om hun bedrijf. Daar hoort afstand bewaren bij. Brancheorganisaties moeten hun leden daarbij ondersteunen. Ook beheerders van gebieden waar veel mensen op bepaalde momenten samen willen komen moeten dit helpen voorkomen. De gemeente kan hen daarover adviseren maar denk aan de  indeling en inrichting van de ruimte, duidelijke signalering, monitoring en uiteindelijk ontmoediging als het te vol wordt. Zodra een drukke situatie ontstaat die niet beheerst wordt dreigt (af)sluiting op grond van de noodverordening en dan kan niemand er meer gebruik van maken. Dit moeten we met zijn allen voorkomen; het is niet de verantwoordelijkheid van de handhavers. Zij concentreren zich op de excessen. Ik ben er van overtuigd dat we zo voorzichtig vooruitgang kunnen boeken, dat we gezond blijven en dat het dagelijks leven weer elke dag een stukje vrijer wordt’

De parkeergelegenheden bij parken en recreatiegebieden gaan de komende weken gefaseerd weer deels open, maar met duidelijk minder capaciteit dan voorheen. Beheerders reguleren de toegang en passen de inrichting aan. Primaire gebruikers van parken, bossen en stranden zijn nog steeds de direct omwonenden die te voet of op de fiets komen.

De hoeveelheid testen die worden afgenomen is de afgelopen weken sterk toegenomen en wordt ook de komende tijd nog uitgebreid. Dit testen gebeurt in hiervoor speciaal ingerichte ‘teststraten’, op verwijzing van een arts. Na de zorgmedewerkers, inclusief verzorgings- en verpleeghuizen en thuiszorg , worden sinds vorige week ook medewerkers uit onderwijs en kinderopvang getest. Nu komen de tests beschikbaar voor o.a. de politie, medewerkers van het OV en taxichauffeurs en mantelzorgers. Klik hier voor het overzicht van alle beroepsgroepen die nu al terecht kunnen.

Sinds eind maart gelden er in Nederland aangescherpte richtlijnen voor de beheersing van het corona virus waarvoor de handhaving belegd is bij de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s. Voor de regio Haaglanden is dit de waarnemend burgemeester van Den Haag, de heer Johan Remkes. Hij neemt zijn besluiten zoveel mogelijk na overleg met de burgemeesters van de overige acht gemeenten binnen de veiligheidsregio (zie: www.vrh.nl), alsmede de leiding van de hulpdiensten (GHOR/GGD, Politie, Brandweer) en de hoofdofficier van Justitie van het OM. Dit overleg vindt plaats in de vorm van een Regionaal Beleidsteam (RBT).

Meer nieuws

BVL Marc Corijn

22 november 2021

Veiligheidsregio Haaglanden gaat samenwerkingen aan met woningcorporaties naar aanleiding van rookmelderplicht in 2022

Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders wettelijk verplicht. De afdeling Brandveilig Leven van de Veiligheidsregio Haaglanden heeft deze wetswijziging aangegrepen als kans om de samenwerking met...

Lees meer »
Esther Lieben aan tafel bij Een Vandaag

20 oktober 2021

Esther Lieben in Een Vandaag over geweld tegen hulpverleners

De afgelopen jaren lees je steeds meer artikelen over agressie tegen hulpverleners. Esther Lieben sprak bij Een Vandaag over het toenemende geweld tegen hulpverleners. Zij had een duidelijke boodschap...

Lees meer »
COVID-update

24 september 2021

Handhaving in regio Haaglanden

Vanaf 25 september 2021 wordt het verplicht een coronatoegangsbewijs te laten zien bij een bezoek aan horeca-inrichtingen, evenementen, poppodia, theaters en bioscopen. Dat geldt ook voor de gemeenten...

Lees meer »