Rapportage incidenten jaarwisseling 2022-2023

01 januari 2023

Bijgaand treft u conform afspraak de eerste en voorlopige cijfers aan van de inzet van de Politie Eenheid Den Haag en de Veiligheidsregio Haaglanden tijdens de jaarwisseling 2022 – 2023. De cijfers zijn geregistreerd over een periode van 32 uur (van 31 december 0:00 uur tot 1 januari 8:00 uur). Het betreft alleen de cijfers van de Politie Eenheid Den Haag in het werkgebied van de Veiligheidsregio Haaglanden. Deze rapportage bevat alleen jaarwisseling gerelateerde categorieën (zie begrippenlijst in de bijlage). Andere incidentsoorten zijn in deze rapportage niet meegenomen. In de komende twee weken zullen deze gegevens worden gevalideerd en waar nodig worden bijgesteld. Medio de derde week van januari ontvangt u het definitieve overzicht, tevens voorzien van een vergelijk met de voorgaande jaarwisseling.

Sfeerbeelden/Hulpdiensten 

Brandweer

De brandweer kreeg traditiegetrouw veel meldingen tijdens de jaarwisseling. Het ging vooral om buitenbranden en containerbranden, met een piek tussen 00.00 uur en 03.00 uur. Daarnaast werden er meer voertuigbranden gemeld. Er zijn gedurende deze jaarwisseling een tweetal grotere incidenten geweest, waarbij meerdere brandweereenheden zijn ingezet. Startend met een grote brand in Den Hoorn aan het begin van de avond en een brand in een voormalig kantoorpand in Den Haag rond 23.15 uur. Hierbij vielen geen gewonden en bleef het bij forse materiële schade. Overdag waren er, ten opzichte van vorig jaar, minder brandweermeldingen. In de avond en nacht waren er ten opzichte van vorig jaar meer brandweermeldingen. Tijdens de werkzaamheden zijn brandweerlieden een tweetal keer belaagd met vuurwerk. Geweld en agressie tegen de brandweer wordt niet geaccepteerd en daarom is direct aangifte gedaan.

GHOR

Rustige start van de avond, oplopend naar de jaarwisseling toename van het aantal slachtoffers. In vergelijking met vorig jaar bestaat de indruk dat opvallend meer kinderen met aangezichtsletsel en volwassenen met hand- en/of oogletsels. Dit jaar zagen we in alle gemeenten vergelijkbare aantal ambulance meldingen met vorig jaar of zelfs rustiger. Zowel de huisartsenposten, de ziekenhuizen en de ambulancediensten kregen te maken met veel slachtoffers, maar konden de stroom goed verwerken. Sfeer was vooral gemoedelijk.

Politie

Binnen de Veiligheidsregio Haaglanden is de jaarwisseling druk maar beheersbaar verlopen. De grootste overlast werd veroorzaakt door brandstichting, het afsteken van zwaar vuurwerk en het verstoren van de openbare orde. De ME is enkele keren binnen de Gemeente Den Haag ingezet en eenmalig in de Gemeente Westland. De jaarwisseling heeft niet geleid tot grote incidenten en/of wanordelijkheden.

Lees hier de volledige rapportage 

 

Meer nieuws

Het logo van het kwaliteitskeurmerk

29 november 2023

GHOR Haaglanden voldoet (nog steeds) aan HKZ-kwaliteitseisen

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) is sinds enkele jaren HKZ-gecertificeerd. Dit is een kwaliteitskeurmerk in de zorg. Onlangs vond een zogenaamde opvolgaudit plaats.

Lees meer »
Intentieverklaring Brandweer Haaglanden en Zuid-West College Den Haag

28 november 2023

Brandweer Haaglanden en het Haagse Zuid-West College slaan handen ineen

Esther Lieben, Commandant Brandweer Haaglanden, en Anne Sinke-Hagoort, directeur Zuid-West College, ondertekenden op maandag 27 november een intentieverklaring. Met deze verklaring slaan de partijen...

Lees meer »
Infographic van de ecologische voetafdruk van Veiligheidsregio Haaglanden

31 oktober 2023

Veiligheidsregio Haaglanden behaalt CO2-bewustcertificaat van de CO2-Prestatieladder

Een groene mijlpaal voor de VRH! Op 23 oktober heeft Veiligheidsregio Haaglanden het CO2-bewustcertificaat van CO2-Prestatieladder op niveau 3 behaald.

Lees meer »