Samenwerking met ROC Mondriaan

18 december 2018

Dinsdag 18 januari ondertekenden Veiligheidsregio Haaglanden en ROC Mondriaan, School voor Orde en Veiligheid een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee willen beide partijen studenten vaardig maken in de samenwerking tussen de verschillende veiligheidsberoepen. Zo krijgen studenten de kans om zich te oriënteren op het brandweervak en wordt een instroom bevorderd. Esther Lieben, commandant Brandweer Haaglanden en Birgül Tiryaki, directeur van de School voor Orde en Veiligheid (onderdeel van ROC Mondriaan) tekenden de overeenkomst. 

Om het nieuwe partnerschap vorm te geven, worden verschillende activiteiten georganiseerd. Zo biedt ROC Mondriaan de Veiligheidsregio Haaglanden onder andere een platform bij open dagen en beroepsoriënterende activiteiten. “Ik ben trots op deze samenwerking. Hierdoor kunnen we de samenleving, veiligheidssector en onze studenten goed bedienen.”, vertelt Birgül Tiryaki.

Daarnaast verzorgt Veiligheidsregio Haaglanden verschillende lessen voor studenten op het gebied van veiligheid. Ook biedt zij studenten verschillende stageplekken aan. “Het is goed om jongeren zo vroeg mogelijk te betrekken bij het brandweervak, dat wordt door deze samenwerking gerealiseerd. Hoe eerder we het voor elkaar krijgen om te binden, hoe beter.”, vindt Esther Lieben.

Zowel ROC Mondriaan als Veiligheidsregio Haaglanden streven naar een langdurende samenwerking met jonge mensen die doelbewust en handelend optreden bij calamiteiten én een passende aansluiting tussen beroepsonderwijs en het werkveld. Beide partijen kijken uit naar een inspirerende samenwerking en een maatschappij waarbij de veiligheid gewaarborgd blijft. 

Samenwerking met ROC Mondriaan

Meer nieuws

Burgemeester Van Zanen hijst de roodgele vlag

02 mei 2023

Start van het buitenzwem- en strandseizoen

In Nederland start op 1 mei officieel het buitenzwem- en strandseizoen. Het elf kilometer lange strand van Den Haag wordt vanaf deze datum bewaakt door de lifeguards van Veiligheidsregio Haaglanden...

Lees meer »
Samenwerkingsovereenkomst VRH en Haagse Hogeschool

11 april 2023

Veiligheidsregio Haaglanden en Haagse Hogeschool tekenen samenwerkingsovereenkomst

De afgelopen jaren heeft Veiligheidsregio Haaglanden meerdere studenten van de Haagse Hogeschool mogen verwelkomen als stagiair(e) of als nieuwe medewerker. Om deze samenwerking te versterken...

Lees meer »
Logo VRH

04 april 2023

Nieuwe regionale plannen rampenbestrijding en crisisbeheersing

Veiligheidsregio Haaglanden heeft nieuwe regionale plannen opgesteld rondom rampenbestrijding en crisisbeheersing. Deze plannen geven inzicht in de risico's op rampen en crises in onze regio en...

Lees meer »