Strandgemeenten trekken één lijn voor de horeca

20 mei 2020

In de Veiligheidsregio’s die aan de kust liggen, gelden tot 1 juni overal dezelfde afspraken ten aanzien van eet- en drinkgelegenheden. Horecabedrijven en strandpaviljoens blijven gesloten, met uitzondering van het aanbieden van een afhaaloptie voor eten en drinken dat elders wordt geconsumeerd (take away). De restaurants zelf, inclusief de bijbehorende terrassen blijven gesloten.

Strandpaviljoens

Zelfstandige toiletvoorzieningen van strandpaviljoens, die vanaf het strand bereikbaar zijn zonder dat men het de strandtent hoeft te betreden, mogen opengesteld worden. Dat geldt dus niet voor  toiletvoorzieningen binnenshuis. Voor het schoonhouden van de toiletten gelden de richtlijnen van het RIVM. Klik hier voor deze richtlijnen. 

Het verhuren, uitlenen of anderszins ter beschikking stellen van strandbedden door exploitanten van strandpaviljoens is tot 1 juni niet toegestaan langs de hele kust. Dit om ongewenste terrasvorming tegen te gaan en eenduidige handhaving mogelijk te maken.

Totstandkoming afspraken

Bovenstaande afspraken zijn gemaakt na consultatie door de plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden Johan Remkes, van zijn collega-voorzitters en op verzoek van de minister van Justitie & Veiligheid zoals besproken tijdens de laatste vergadering van het Veiligheidsberaad op maandagavond 18 mei.

Meer nieuws

Logo VRH

15 januari 2021

Onderzoek IFV over voorspelbaarheid ontstaan en verspreiding vliegvuur

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) heeft op verzoek van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) nader onderzoek uitgevoerd naar de voorspelbaarheid van vliegvuur.

Lees meer »
Tekening van verschillende hulpdiensten

04 januari 2021

Rapportage incidenten jaarwisseling 2020-2021

Het was een drukke maar goed beheersbare jaarwisseling. In het bijgevoegde rapport lees je meer hierover.  

Lees meer »
Microscopische weergave van het coronavirus, daaroverheen de tekst Covid-19

28 december 2020

COVID-19: Tweede verantwoordingsdocument voorzitter VRH

De voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden, Jan van Zanen, legt met een uitgebreid document aan alle negen gemeenteraden verantwoording af over de noodverordeningen en de daaruit voortvloeiende...

Lees meer »