Transitie OMS

30 september 2020

meldkamer

Medio juli heeft de VRH haar abonnees schriftelijk geïnformeerd over de wijziging van de aansluiting op het Openbaar Meld Systeem (OMS). Vanaf 1 januari 2021 zal de OMS niet meer door de VRH worden aangeboden. Voor het functioneren van de directe branddoormelding moet de abonnee er voor zorgen dat per 1 januari 2021 een commerciële OMS-dienstverlener is gecontracteerd. De gekozen OMS-aanbieder zal vervolgens de aansluiting op het OMS-systeem verzorgen.

Als de VRH uiterlijk 30 september geen opzegging heeft ontvangen, zullen om de continuïteit en veiligheid van de branddoormelding te borgen, de rechten en verplichtingen uit de bestaande abonnementsovereenkomsten tussen de abonnees en de VRH per 1 januari 2021 overgedragen worden aan ASB Security. De abonnee heeft dan per 1 januari aanstaande een abonnementsovereenkomst met ASB Security en niet langer met de VRH.

Kort geding vonnis rechtbank Den Haag

Naar aanleiding van voornoemde OMS-transitie is VRH in kort geding gedagvaard door een geaccrediteerde OMS-aanbieder. De betreffende OMS-aanbieder is van mening dat het de VRH niet vrij staat de rechten en verplichtingen uit de bestaande abonnementsovereenkomst tussen de abonnees en de VRH per 1 januari 2021 aan ASB Security over te dragen indien VRH niet uiterlijk 30 september aanstaande een opzegging heeft ontvangen. Volgens de OMS-aanbieder zou VRH hiermee onder meer in strijd met de aanbestedingsregels handelen. 

Inmiddels heeft de rechter in kort geding uitspraak gedaan en de VRH in het gelijk gesteld: de beoogde overdracht aan ASB Security - indien geen opzegging is ontvangen - is toegestaan. De rechter is van mening dat de afweging van de VRH om een vangnet te bewerkstelligen in de vorm van een contractovername teneinde de continuïteit van de branddoormelding te waarborgen, gerechtvaardigd is. Wel heeft de rechter geoordeeld dat de VRH een lijst van de bij haar bekende geaccrediteerde OMS-aanbieders aan abonnees ter beschikking moet stellen. 

Welke OMS-aanbieders kunnen helpen? 

Voor zover bij de VRH bekend, zijn er op dit moment zes aanbieders die de OMS- doormelding kunnen verzorgen. Mogelijk zullen nog meer OMS-aanbieders hun diensten gaan aanbieden. Deze gegevens zullen in dat geval worden toegevoegd:

Meer nieuws

Microscopische weergave van het coronavirus, daaroverheen de tekst Covid-19

14 oktober 2020

Nieuwe noodverordening Haaglanden van kracht

Sinds 14 oktober 2020, 22:00 uur geldt de nieuwe noodverordening voor de veiligheidsregio Haaglanden. In deze noodverordening zijn de maatregelen verwerkt die het kabinet op 13 oktober afkondigde. De...

Lees meer »
Microscopische weergave van het coronavirus, daaroverheen de tekst Covid-19

13 oktober 2020

Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

Nieuwsbericht | 13-10-2020

Het coronavirus heeft teveel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten...

Lees meer »
Microscopische weergave van het coronavirus, daaroverheen de tekst Covid-19

12 oktober 2020

Demonstreren in coronatijd

In de Veiligheidsregio Haaglanden blijven veel inspanningen erop gericht het recht op demonstratie, ook in coronatijd, zo goed mogelijk te waarborgen. In het licht van het sterk oplopende aantal...

Lees meer »