Vakantieverblijven vanaf vandaag weer open in Haaglanden

07 mei 2020

Vakantieverblijven die beschikken over eigen sanitair kunnen weer gebruikt worden. Het is niet langer nodig het aanbieden van recreatief nachtverblijf in de Veiligheidsregio Haaglanden te verbieden en daarom is dit verbod met ingang van vandaag niet meer van toepassing. Het verbod om sanitaire voorzieningen geopend te houden blijft wél gelden. Dit geldt niet alleen voor bijvoorbeeld vakantieparken of kampeerterreinen, maar ook voor onder andere (recreatie-)parken, natuurgebieden, jachthavens en stranden. Hiermee volgt Haaglanden de regio Hollands Midden die hiertoe vorige week al overging. Aanstaande maandag 11 mei gaan ook de basisscholen weer gedeeltelijk open en worden de mogelijkheden om buiten te sporten aanzienlijk uitgebreid. Daarnaast gaan de mensen met de zogenaamde contactberoepen, zoals kappers en fysiotherapeuten, weer aan de slag en gaan de bibliotheken open. Nergens echter is het ‘business as usual’, in alle gevallen met aanpassingen en met inachtneming van de veiligheidsafspraken.

De gedeeltelijke versoepeling van de coronamaatregelen, soms meteen deze week al en anders in de nabije toekomst, is mogelijk geworden omdat de druk op de zorgcapaciteit iets is afgenomen. De plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio Johan Remkes waarschuwt echter: ‘De inspanningen in de zorg zijn nog steeds groot, en groter dan vóór de uitbraak van COVID-19. Bedenk wel dat als de druk in de zorg weer zou oplopen in onze regio sommige in het vooruitzicht gestelde aanpassingen uitgesteld moeten worden of zelfs teruggedraaid. Ik reken er dus op dat iedereen zich verantwoordelijk gedraagt zodat we stapje voor stapje weer ruimte krijgen om de dingen te doen die we belangrijk of leuk vinden.’

Nu is de situatie in de zorg beheersbaar; de aantallen bevestigde besmettingen en indien nodig ziekenhuisopnamen lopen gestaag terug. De hoeveelheid uitgevoerde testen in de Veiligheidsregio Haaglanden is één van de grootste in heel Nederland en zal de komende weken nog flink uitgebreid worden naar uiteindelijk 2000 per dag. Voor deze groei worden de komende weken nieuwe testlocaties ingericht en wordt menskracht aangetrokken. Met ingang van vandaag zijn de bestaande testlocatie al open voor medewerkers in het onderwijs en de kinderopvang, voor gastouders en mantelzorgers naast de al eerder gestarte testen voor medewerkers in de zorg en de thuis- en verpleeghuiszorg. In een deel van de zorg is er overigens nog steeds sprake van schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen.

Met de aangekondigde uitbreiding van de mogelijkheden voor bijvoorbeeld horeca, musea en bioscopen wordt ook een beroep gedaan op het eigen regulerend vermogen van deze sectoren en bedrijven. Voor handhaving van de afspraken over afstand houden en een maximaal aantal aanwezigen ligt de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij de organisaties zélf. Dit aspect moeten ondernemers en exploitanten dan ook nadrukkelijk meenemen in hun plannen voor de nieuwe inrichting van hun activiteiten.

Sinds eind maart gelden er in Nederland aangescherpte richtlijnen voor de beheersing van het coronavirus waarvoor de handhaving belegd is bij de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s. Voor de regio Haaglanden is dit de waarnemend burgemeester van Den Haag, de heer Johan Remkes. Hij neemt zijn besluiten zoveel mogelijk na overleg met de burgemeesters van de overige 8 gemeenten binnen de veiligheidsregio (zie: www.vrh.nl), alsmede de leiding van de hulpdiensten (GHOR/GGD, Politie, Brandweer) en de hoofdofficier van Justitie van het OM. Dit overleg vindt plaats in de vorm van een Regionaal Beleidsteam (RBT).

Klik hier voor het besluit recreatief nachtverblijf.

Meer nieuws

BVL Marc Corijn

22 november 2021

Veiligheidsregio Haaglanden gaat samenwerkingen aan met woningcorporaties naar aanleiding van rookmelderplicht in 2022

Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders wettelijk verplicht. De afdeling Brandveilig Leven van de Veiligheidsregio Haaglanden heeft deze wetswijziging aangegrepen als kans om de samenwerking met...

Lees meer »
Esther Lieben aan tafel bij Een Vandaag

20 oktober 2021

Esther Lieben in Een Vandaag over geweld tegen hulpverleners

De afgelopen jaren lees je steeds meer artikelen over agressie tegen hulpverleners. Esther Lieben sprak bij Een Vandaag over het toenemende geweld tegen hulpverleners. Zij had een duidelijke boodschap...

Lees meer »
COVID-update

24 september 2021

Handhaving in regio Haaglanden

Vanaf 25 september 2021 wordt het verplicht een coronatoegangsbewijs te laten zien bij een bezoek aan horeca-inrichtingen, evenementen, poppodia, theaters en bioscopen. Dat geldt ook voor de gemeenten...

Lees meer »