Verantwoording over coronamaatregelen Haaglanden tot nu toe

24 juni 2020

In een uitgebreide tussenrapportage legt de plv. voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden Johan Remkes verantwoording af over de noodverordeningen en de daaruit voortvloeiende maatregelen die sinds begin dit jaar zijn ingesteld. Dit is eerder dan wettelijk vereist want formeel volgt verantwoording pas na afloop van de ramp of crisis waar de maatregelen betrekking op hebben. ‘Nu ik op 1 juli a.s. vertrek als waarnemend burgemeester van Den Haag, en daarmee als plv. voorzitter van deze veiligheidsregio, vind ik het belangrijk om ook dit deel van mijn werkzaamheden netjes af te sluiten.’ zegt Johan Remkes. ‘Graag leg ik daarom verantwoording af over de (nood-)bevoegdheden die tijdens de coronacrisis aan mij zijn overgedragen met het oog op de bestrijding van de gevolgen van de uitbraak van het virus.’

Het verantwoordingsdocument is door de burgemeesters doorgeleid naar de gemeenteraden van alle 9 gemeenten die samen de veiligheidsregio Haaglanden vormen. Deze burgemeesters vormen,  onder andere samen met de hoofdofficier van justitie het Regionaal Beleidsteam (RBT) dat tijdens de GRIP-4 situatie is geformeerd om de bestrijding van deze infectieziekte A te begeleiden. De plv. voorzitter heeft steeds zijn besluiten met het RBT afgestemd. ‘De samenwerking binnen het RBT is gedurende de hele periode heel goed geweest. Dat is belangrijk omdat juist in tijden van crisis geen tijd en energie verspild moet worden aan bestuurlijke twisten maar alles gericht moet zijn op de bewoners en de bedrijven in de regio. Voor hen is het essentieel dat we zo snel mogelijk de snelle verspreiding van het virus, met alle ziekte en helaas ook soms overlijden van dien, hebben weten te beteugelen. Dat nu langzaamaan het gewone leven en de economische bedrijvigheid in onze regio weer op gang komt is daarvan het directe resultaat.’

Omdat continuiteit van de zorg zeker in de beginfase het grootste knelpunt was in deze infectieziektecrisis is bij alle overleggen een belangrijke rol weggelegd voor de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) die leiding geeft aan de GGD en de GHOR. De DPG draagt ook zorg voor de afstemming met alle partijen in de zorg in de regio. Hierbij is sprake van een nauwe samenwerking tussen de veiligheidsregio Haaglanden en de veiligheidsregio Hollands Midden omdat deze twee regio’s ook samen de regio ROAZ West Nederland vormen, ondersteund door het Netwerk Acute Zorg West (NAZW).

Het tussentijdse verantwoordingsdocument beschrijft nauwkeurig het verloop van eerst de opschaling en later de afschaling van de maatregelen en de relatie die hierbij bestaat tussen de landelijke aanwijzingen en de regionale of lokale doorwerking daarvan. In veel gevallen zijn landelijke modelverordeningen één op één vertaald in de regionale noodverordening maar in een aantal gevallen is gebruik gemaakt van de mogelijkheden voor regionaal of lokaal maatwerk, bijvoorbeeld bij de aanwijzing van gebiedsverboden. Verder is er een uitgebreide beschrijving van de wijze waarop de bewoners en bedrijven in de regio Haaglanden zijn geïnformeerd wanneer regels werden aangepast en zijn gestimuleerd om zich aan de maatregelen te houden, ook als dat moeilijk wordt gevonden.

Voor de volledige tekst van het verantwoordingsdocument COVID-19: klik hier

Meer nieuws

BVL Marc Corijn

22 november 2021

Veiligheidsregio Haaglanden gaat samenwerkingen aan met woningcorporaties naar aanleiding van rookmelderplicht in 2022

Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders wettelijk verplicht. De afdeling Brandveilig Leven van de Veiligheidsregio Haaglanden heeft deze wetswijziging aangegrepen als kans om de samenwerking met...

Lees meer »
Esther Lieben aan tafel bij Een Vandaag

20 oktober 2021

Esther Lieben in Een Vandaag over geweld tegen hulpverleners

De afgelopen jaren lees je steeds meer artikelen over agressie tegen hulpverleners. Esther Lieben sprak bij Een Vandaag over het toenemende geweld tegen hulpverleners. Zij had een duidelijke boodschap...

Lees meer »
COVID-update

24 september 2021

Handhaving in regio Haaglanden

Vanaf 25 september 2021 wordt het verplicht een coronatoegangsbewijs te laten zien bij een bezoek aan horeca-inrichtingen, evenementen, poppodia, theaters en bioscopen. Dat geldt ook voor de gemeenten...

Lees meer »