Verantwoording over coronamaatregelen Haaglanden tot nu toe

24 juni 2020

In een uitgebreide tussenrapportage legt de plv. voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden Johan Remkes verantwoording af over de noodverordeningen en de daaruit voortvloeiende maatregelen die sinds begin dit jaar zijn ingesteld. Dit is eerder dan wettelijk vereist want formeel volgt verantwoording pas na afloop van de ramp of crisis waar de maatregelen betrekking op hebben. ‘Nu ik op 1 juli a.s. vertrek als waarnemend burgemeester van Den Haag, en daarmee als plv. voorzitter van deze veiligheidsregio, vind ik het belangrijk om ook dit deel van mijn werkzaamheden netjes af te sluiten.’ zegt Johan Remkes. ‘Graag leg ik daarom verantwoording af over de (nood-)bevoegdheden die tijdens de coronacrisis aan mij zijn overgedragen met het oog op de bestrijding van de gevolgen van de uitbraak van het virus.’

Het verantwoordingsdocument is door de burgemeesters doorgeleid naar de gemeenteraden van alle 9 gemeenten die samen de veiligheidsregio Haaglanden vormen. Deze burgemeesters vormen,  onder andere samen met de hoofdofficier van justitie het Regionaal Beleidsteam (RBT) dat tijdens de GRIP-4 situatie is geformeerd om de bestrijding van deze infectieziekte A te begeleiden. De plv. voorzitter heeft steeds zijn besluiten met het RBT afgestemd. ‘De samenwerking binnen het RBT is gedurende de hele periode heel goed geweest. Dat is belangrijk omdat juist in tijden van crisis geen tijd en energie verspild moet worden aan bestuurlijke twisten maar alles gericht moet zijn op de bewoners en de bedrijven in de regio. Voor hen is het essentieel dat we zo snel mogelijk de snelle verspreiding van het virus, met alle ziekte en helaas ook soms overlijden van dien, hebben weten te beteugelen. Dat nu langzaamaan het gewone leven en de economische bedrijvigheid in onze regio weer op gang komt is daarvan het directe resultaat.’

Omdat continuiteit van de zorg zeker in de beginfase het grootste knelpunt was in deze infectieziektecrisis is bij alle overleggen een belangrijke rol weggelegd voor de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) die leiding geeft aan de GGD en de GHOR. De DPG draagt ook zorg voor de afstemming met alle partijen in de zorg in de regio. Hierbij is sprake van een nauwe samenwerking tussen de veiligheidsregio Haaglanden en de veiligheidsregio Hollands Midden omdat deze twee regio’s ook samen de regio ROAZ West Nederland vormen, ondersteund door het Netwerk Acute Zorg West (NAZW).

Het tussentijdse verantwoordingsdocument beschrijft nauwkeurig het verloop van eerst de opschaling en later de afschaling van de maatregelen en de relatie die hierbij bestaat tussen de landelijke aanwijzingen en de regionale of lokale doorwerking daarvan. In veel gevallen zijn landelijke modelverordeningen één op één vertaald in de regionale noodverordening maar in een aantal gevallen is gebruik gemaakt van de mogelijkheden voor regionaal of lokaal maatwerk, bijvoorbeeld bij de aanwijzing van gebiedsverboden. Verder is er een uitgebreide beschrijving van de wijze waarop de bewoners en bedrijven in de regio Haaglanden zijn geïnformeerd wanneer regels werden aangepast en zijn gestimuleerd om zich aan de maatregelen te houden, ook als dat moeilijk wordt gevonden.

De volledige tekst van het verantwoordingsdocument COVID-19 vindt u hier.

Meer nieuws

coronavirus 19

20 september 2020

Nieuwe noodverordening regio Haaglanden per 20 september

Naar aanleiding van de extra coronamaatregelen in de regio Haaglanden, is er op 20 september een nieuwe noodverordening gepubliceerd. De noodverordening gaat in op 20 september om 18:00 uur. Bekijk de...

Lees meer »
coronavirus 19

18 september 2020

Meer maatregelen corona voor regio Haaglanden

Onder meer in de regio Haaglanden raken steeds meer mensen besmet met het coronavirus. Het rijk heeft daarom vrijdagavond 18 september aangekondigd dat er nieuwe maatregelen worden genomen in zes...

Lees meer »
Overheidsmanager van het jaar

18 september 2020

Esther Lieben in de finale voor Overheidsmanager van het Jaar 2020

Vandaag is bekendgemaakt dat Esther Lieben, Directeur en Commandant Brandweer van de Veiligheidsregio Haaglanden, een van de finalisten is voor de award ‘Overheidsmanager van het jaar 2020’. Op vijf...

Lees meer »