Versoepeling coronamaatregelen vooralsnog goed verlopen

04 juni 2020

De versoepelingen van de coronamaatregelen op 1 juni j.l. zijn in de Veiligheidsregio Haaglanden in het algemeen goed verlopen. De kleine incidenten die zich voordeden konden snel worden opgelost en op plaatsen waar drukte werd verwacht zijn extra borden geplaatst, looprichtingen ingesteld en straatcoaches aangesteld. De nieuwe gedragsrichtlijnen brengen wel weer nieuwe uitdagingen met zich mee. De vrijheid en de grondrechten van iedereen moeten zo veel mogelijk gerespecteerd worden maar wanneer mensen geen verantwoordelijkheid willen of kunnen nemen voor de gezondheid van zichzelf en anderen dan keren de beperkingen terug of worden aangekondigde versoepelingen uitgesteld.

“Het is goed om te zien dat de mogelijkheden om te testen in onze regio inmiddels enorm zijn opgeschaald en dat de aantallen besmettingen niet exponentieel lijken toe te nemen. Dat betekent dat de versoepelingen vooralsnog verantwoord zijn en dat de meeste mensen zich nog steeds voldoende bewust zijn van de risico’s voor zichzelf en anderen zolang het coronavirus rondwaart en er geen vaccin is gevonden. Tot dat moment is niemand onkwetsbaar; we zitten samen in hetzelfde schuitje en er is weinig ruimte om fouten te maken.” zegt plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Johan Remkes

Voor bewoners van verpleeg- en verzorgingstehuizen is het fijn dat er een eind gekomen is aan de isolatie en dat zij nu één familielid of bekende mogen ontvangen. Dit kan tot 15 juni in instellingen die aan de voorwaarden voldoen. Hopelijk kan het daarna in alle instellingen en komt er vanaf 15 juli ruimte voor meer bezoek. Wat niet is toegestaan is dat die ene bezoeker de bewoner meeneemt voor een uitje naar het park, waar dan vervolgens de rest van de familie en vrienden hen opwacht. Dit leidt bij terugkomst tot gevaar voor de gezondheid van de overige bewoners en het is begrijpelijk dat de directies van de verpleeg- en verzorgingstehuizen er veel aan is gelegen om dit tegen te gaan.

Het verbod op het aansteken van barbecues in parken geldt niet langer in de hele veiligheidsregio maar binnen gemeenten kunnen er nog steeds plaatsen worden aangewezen waar barbecueën wél of juist niet is toegestaan. Op de nieuw ingerichte terrassen is inmiddels veel aanloop en de horeca ziet toe op de noodzakelijke hygiënemaatregelen en afstanden. De verantwoordelijkheid voor volwassenen die niet in één huishouden wonen maar wel samen naar een terras gaan om ook daar zélf minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden blijft bestaan. Bekijk hier het besluit. 

Sinds eind maart gelden er in Nederland aangescherpte richtlijnen voor de beheersing van het corona virus waarvoor de handhaving belegd is bij de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s. Voor de regio Haaglanden is dit de waarnemend burgemeester van Den Haag, de heer Johan Remkes. Hij neemt zijn besluiten zoveel mogelijk na overleg met de burgemeesters van de overige 8 gemeenten binnen de veiligheidsregio (zie: www.vrh.nl), alsmede de leiding van de hulpdiensten (GHOR/GGD, Politie, Brandweer) en de hoofdofficier van Justitie van het OM. Dit overleg vindt plaats in de vorm van een Regionaal Beleidsteam (RBT).

Meer nieuws

coronavirus

30 juni 2020

Nieuwe noodverordening 1 juli 2020

Voor de veiligheidsregio Haaglanden heeft de aanwijzingen van de minister van VWS voor de beheersing van COVID-19 vertaald in een nieuwe noodverordening die op 1 juli 2020 ingaat.

Lees meer »
coronavirus

24 juni 2020

Verantwoording over coronamaatregelen Haaglanden tot nu toe

In een uitgebreide tussenrapportage legt de plv. voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden Johan Remkes verantwoording af over de noodverordeningen en de daaruit voortvloeiende maatregelen die...

Lees meer »
Duinbrand - brandweer Haaglanden

24 juni 2020

Let op: verhoogd risico op natuurbranden tijdens droogte

In de lente- en zomermaanden kan het vaak lang droog en warm zijn. Als gevolg daarvan raakt de natuur verdroogd en kunnen er sneller natuurbranden voorkomen die zich in een rap tempo verspreiden.

Lees meer »