“Werken met cijfers, voor ons het leukste dat er is!’’

07 juli 2021

Ernie, hoofd Financiën Control en Arno, teamleider Financiën

Als je de collega’s van de financiële afdeling vraagt welke tijd van het jaar voor hen het drukst is, dan is het antwoord daarop eenvoudig: het eerste kwartaal. Er wordt dan namelijk hard gewerkt aan een jaarlijks terugkerend project: het opstellen van de jaarrekening. Dat is nog een hele opgave. Collega’s Ernie en Arno vertellen er vol enthousiasme meer over. 

Ernie Gabel is sinds 2020 hoofd van de afdeling Financiën, Control en HRM en hij richt zich vooral op de totstandkoming van de financiële begroting en het aansturen van de adviseurs van financiën en HRM. “De samenwerking van deze twee afdelingen is erg belangrijk. Dankzij onze goede samenwerking kunnen wij onze interne klant nog beter bedienen.” Arno Nieuwpoort is teamleider van de afdeling Financiën en geeft leiding aan een team van 12 collega’s. Hij is onder andere verantwoordelijk voor het betalen van de facturen. Sinds april 2010 werkt hij bij de VRH en is hij betrokken geweest bij de opbouw van de afdeling. 

Portretfoto van Arno Nieuwpoort

De jaarrekening

De jaarrekening is de afsluiting van het kalenderjaar en laat zien hoe de VRH zich heeft ontwikkeld ten opzichte van het jaar ervoor. Arno: “Het is een verzameling van financiële data aangevuld met prestatie-indicatoren over bijvoorbeeld aanrijdtijden. Deze set aan data wordt verzameld van januari tot december. Door het jaar heen zijn wij al met de opbouw van deze data bezig. We gaan hier in nauwe samenwerking met de accountant mee aan de slag. De accountant komt in oktober al kijken hoe de VRH ervoor staat. Vervolgens komt de accountant in januari en in maart nog een keer terug. Hij  bekijkt of de organisatie binnen de budgetten is gebleven, maar ook of wij onze afspraken zijn nagekomen die gemaakt zijn met onder andere gemeenten.”

Ernie vult aan: “Het doel is om een stempel van goedkeuring van de accountant te krijgen. We hebben de afgelopen jaren altijd positief en in de plus afgesloten, daar zijn we trots op.’’

Uitdagingen

Voor de afdeling is het een uitdaging om de financiële producten zoals de jaarrekening of bijvoorbeeld de Managementrapportage gemakkelijker en aantrekkelijker te maken voor de lezer. Arno: “Sinds twee jaar maken wij gebruik van infographics. Wij merken dat veel collega’s én andere geïnteresseerden dit erg aanspreekt, want het brengt onze set aan data tot leven en het is eenvoudig om te lezen.”

Arno: “We zijn er trots op dat we altijd een goedgekeurde jaarrekening hebben gekregen. Dat vinden wij een verdienste van de gehele organisatie.” Ernie: “Door de bijdragen van alle VRH-afdelingen en collega’s is het jaar 2020, met succes afgerond en gepubliceerd.” Meer over deze succesvolle afronding lees je in de VRH-jaarrekening 2020.

Portretfoto van Ernie Gabel

Werken bij de VRH