Aanwijzingsbesluit verboden gebieden/locaties

Door de voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden is een generieke aanwijzing vastgesteld waarmee locaties en gebieden als verboden gebied kunnen worden aangewezen.

Die gebieden/locaties staan op een bijlage die bij het aanwijzingsbesluit hoort. De lijst kan continue worden ververst (locaties/gebieden toevoegen of afvoeren). Het generieke aanwijzingsbesluit zelf blijft dan in stand, alleen de bijlage wordt telkens opnieuw vastgesteld en gepubliceerd. De sluiting van zo’n gebied of locatie kan gelden voor bepaalde tijdvakken, afhankelijk van de locatie/gebied en het verboden gebruik ervan. De voorzitter heeft middels dit generieke besluit de burgemeesters van de gemeenten in Haaglanden ook mandaat verleend om namens hem voor hun gemeente de lijst aan te passen.

Hieronder vind je een actueel geldend overzicht van verboden gebieden/locaties in gemeenten die deel uitmaken van Veiligheidsregio Haaglanden.

  • Zoetermeer: de verboden gebieden/locaties in deze gemeente, vind je in dit document.