Over de VRH

De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week klaar om de veiligheid van iedereen die in de regio Haaglanden woont, werkt en/of bezoekt te vergroten. We doen dat tijdens een ramp of crisis, maar ook op een gewone dag. Zo regelt de VRH voor negen gemeenten:

Samenwerking

Wij beschermen jou tegen (gezondheids)risico’s, rampen en crises en doen dit niet alleen. Een goede samenwerking tussen hulpverleningsdiensten, overheden, bedrijven en burgen zorgt ervoor dat we zo effectief mogelijk kunnen optreden. Met elkaar verzetten we veel werk.

Takengebied

De VRH voert taken uit op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening.

2022 in een notendop

In 2022 waren er 13.988 uitrukken door Brandweer Haaglanden, 125 uitgebrachte geneeskundige adviezen door GHOR Haaglanden aan gemeenten en 71.173 spoedritten van de ambulances. En nu noemen we maar een paar zaken. Er gebeurt veel meer. Klik hier voor nieuws, verhalen en columns.

13988
Uitrukken door brandweer
125
Uitgebrachte adviezen door GHOR
71173
Spoedritten ambulances
Brandweerpersoneel in bluspak Veiligheidsregio Haaglanden

Over Brandweer Haaglanden

Wij willen een veilige werk- en leefomgeving voor de inwoners van de regio. Dit doen we door bescherming te bieden tegen brand en ongevallen. 

Lees meer
Personeel GHOR Veiligheidsregio Haaglanden

Over GHOR Haaglanden

Wij dragen zorg voor de inzet en de coördinatie van het optreden van de geneeskundige diensten bij rampen en calamiteiten.

Lees meer
Geneeskundige Meldkamer

Over de Geneeskundige Meldkamer

Wij coördineren de hulpverlening van politie, brandweer en ambulance in Haaglanden én Hollands Midden. Een gebied met 1,75 miljoen inwoners.

Lees meer