Over de VRH

Wij zijn er om de veiligheid van iedereen die in Haaglanden woont, werkt en/of bezoekt te vergroten. We doen dat uiteraard tijdens een ramp of crisis maar ook op een gewone dag. Wij regelen voor negen gemeenten de dagelijkse brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en de 112-meldkamer van de brandweer en ambulance. We doen dit samen met onze (veiligheids)partners. Samen met hen zijn we ook actief op het gebied van risicobeheersing en rampenbestrijding. Klik hier om hier meer over te lezen.

Onze organisatie wordt aangestuurd door een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Meer weten over ons bestuur? Klik hier
Verder kun je ons opdelen in drie disciplines: 

Klik hierboven op de linkjes van de verschillende disciplines. Met elkaar verzetten we veel werk.

In 2021

In 2021 waren er 13.276 uitrukken door Brandweer Haaglanden, 126 uitgebrachte geneeskundige adviezen door GHOR Haaglanden aan gemeenten en 60.441 spoedritten van de ambulances. En nu noemen we maar een paar zaken. Er gebeurt veel meer. Klik hier voor nieuws, verhalen en columns.

13276
Uitrukken door brandweer
126
Uitgebrachte adviezen door GHOR
60441
Spoedritten ambulances
Brandweerpersoneel in bluspak Veiligheidsregio Haaglanden

Over Brandweer Haaglanden

Wij willen een veilige werk- en leefomgeving voor de inwoners van de regio. Dit doen we door bescherming te bieden tegen brand en ongevallen. 

Lees meer
Personeel GHOR Veiligheidsregio Haaglanden

Over GHOR Haaglanden

Wij dragen zorg voor de inzet en de coördinatie van het optreden van de geneeskundige diensten bij rampen en calamiteiten.

Lees meer
Geneeskundige Meldkamer

Over de Geneeskundige Meldkamer

Wij coördineren de hulpverlening van politie, brandweer en ambulance in Haaglanden én Hollands Midden. Een gebied met 1,75 miljoen inwoners.

Lees meer