Algemeen Bestuur

De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) wordt bestuurlijk aangestuurd door de burgemeesters van de negen gemeenten (Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer). Zij vormen samen het Algemeen Bestuur.

Dagelijks Bestuur

Daarnaast wordt het Dagelijks Bestuur van de VRH gevormd door de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en de portefeuillehouders Financiën en Personeel (bestaande uit maximaal vier burgemeesters). Het Dagelijks Bestuur beoordeelt of voorstellen die zij aangereikt krijgen vanuit de organisatie, geschikt zijn voor bespreking/besluitvorming door het Algemeen Bestuur.

Ook heeft het Dagelijks Bestuur een aantal wettelijke bevoegdheden op het gebied van beheersmatige onderwerpen, denk hierbij aan het vaststellen van rechtspositieregelingen.

Het dagelijks bestuur komt regelmatig bijeen. De besluitenlijsten vind je hier.

Vergaderdata Algemeen en Dagelijks Bestuur

Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur komen zes keer per jaar samen om te vergaderen. De volgende vergaderingen vinden plaats op:

2023

  • 10 november, 10:30 –12:00 uur
  • 15 december, 10:30 – 12:00 uur

2024

  • 26 januari, 10:30 – 12:00 uur
  • 12 april, 10:30 – 12:00 uur
  • 5 juli, 10:30 – 12:00 uur
  • 6 september, 10:30 – 12:00 uur
  • 25 oktober, 10:30 – 12:00 uur
  • 6 december, 10:30 – 12:00 uur  

Op deze pagina vind je de vergaderstukken voor de komende vergadering en de oude vergaderstukken en verslagen.

Directie

Naast het Algemeen en Dagelijks Bestuur, vormen Esther Lieben (Algemeen Directeur/Commandant Brandweer Haaglanden) en Annette de Boer (Directeur Publieke Gezondheid) samen de directie van de VRH.