Duurzaamheid bij de VRH

Bij Veiligheidsregio Haaglanden staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Met behulp van de CO2-Prestatieladder doen we er zoveel mogelijk aan om onze CO2-uitstoot zo laag mogelijk te krijgen én te houden. Door onze CO2-voetafdruk te verkleinen, nemen we actief deel aan de strijd tegen klimaatverandering.

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder ondersteunt bedrijven en overheden bij verminderen van de CO2-uitstoot. Met behulp van deze ladder verduurzamen we de VRH stap voor stap. In 2023 behaalden we het CO2-bewustcertificaat van de CO2-Prestatieladder. Komende jaren blijven we werken aan het verduurzamen van de VRH. 

Op weg naar een duurzame VRH

Veiligheidsregio Haaglanden wil binnen 4 jaar 20% minder CO2 uitstoten. Op dit moment zijn we al bezig met het reduceren van CO2-uitstoot. Dit realiseren we onder andere door het personeel te prikkelen met bewustwordingscampagnes. Daarnaast zijn we gestart met het elektrificeren van kleine voertuigen en maken we gebruik van een duurzame cateraar. 

Voor de toekomst staan er verschillende initiatieven gepland om ons doel te bereiken. Denk hierbij aan de overgang naar elektriciteit van Nederlandse zonne- en windenergie, het bijscholen van chauffeurs in zuinig rijden en het vervangen van traditionele brandstoffen voor een zuiniger alternatief (HVO-100). Al deze inspanningen zijn gericht op het minimaliseren van de ecologische voetafdruk van de VRH. 

Communiceren over duurzaamheid

Meerdere keren per jaar communiceren we over duurzaamheid en onze inspanning op het gebied van de CO2-Prestatieladder. Elk jaar brengen we ook opnieuw de CO2-voetafdruk van de VRH in kaart. Met meerdere communicatiemomenten per jaar willen we ervoor zorgen dat dit onderwerp een prominente plek heeft binnen de organisatie.

We communiceren bij de VRH niet alleen extern over duurzaamheid. Ook intern zijn we hier actief mee bezig. Via ons intranet delen we regelmatig duurzaamheidsupdates. Deze updates bestaan niet alleen uit het behalen van gestelde doelen, maar ook interessante feiten en weetjes die verband houden met duurzaamheid en de VRH. Daarnaast moedigen we onze collega’s aan om met innovatieve ideeën te komen rondom dit thema. Dit alles is erop gericht om het onderwerp levendig te houden binnen de organisatie.

CO2-voetafdruk van Veiligheidsregio Haaglanden

Ben je benieuwd hoe de CO2-voetafdruk van de VRH eruitziet, op welke manier we CO2 reduceren en welke doelen we willen behalen? Alles staat op een rij in deze infographic.

Infographic CO2-voetafdruk

Duurzaam nieuws bij Veiligheidsregio Haaglanden 

Lees in onderstaand nieuws wat de VRH doet aan duurzaamheid en hoe wij werken het certificaat 'CO2-Prestatieladder'.

""

Veiligheidsregio Haaglanden behaalt CO2-bewustcertificaat van de CO2-Prestatieladder

Een groene mijlpaal voor de VRH! Op 23 oktober heeft Veiligheidsregio Haaglanden het CO2-bewustcertificaat van CO2-Prestatieladder op niveau 3 (van de 5) behaald. 

Meer lezen
""

Duurzame slangenwerkplaats

Sinds kort is de nieuwe slangenwerkplaats van Brandweer Haaglanden operationeel op kazerne Oosterheem. In deze werkplaats worden slangen gewassen, getest op druk en/of lekkage en worden kleine reparaties uitgevoerd.

De vernieuwde slangenwerkplaats draagt bij aan een duurzamere VRH en wil zo een stapje hoger te komen op de CO2-prestatieladder. De CO2-prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt om inzicht te krijgen in hun CO2-uitstoot én aanzet om het CO2-gebruik te verminderen.

Meer lezen
""

VRH x Universiteit Twente-team behaalt tweede plaats tijdens finale SDG-challenge 2022

“Hoe maak je van brandweerkazerne Centrum een (Bijna) EngergieNeutraal Gebouw (BENG) binnen begroting en zonder de dagelijkse operatie te verstoren? En hoe kan je hier een schaalbaar model van maken zodat we het over meerdere kazernes kunnen uitrollen?” Deze vragen stonden centraal voor de VRH én zes studenten van de Universiteit Twente.

Meer lezen

Initiatieven veiligheidsregio's en de CO2-Prestatieladder

De VRH neemt deel aan de Community of Practices (CoP) van de CO2-Prestatieladder. Deze CoP bestaat uit de veiligheidsregio’s die zich certificeren en al gecertificeerd zijn. De CoP komt jaarlijks meerdere malen bijeen. In 2023/2024 neemt de VRH als voorzitter van de CoP het initiatief tot het organiseren van een opleiding ‘CO2-Prestatieladder voor adviseurs’ in samenwerking met Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

Duurzaamheid is een van de speerpunten van de landelijke Vakraad Bedrijfsvoering van de Nederlandse Veiligheidsregio’s. De VRH-directeur Bedrijfsvoering is lid van deze Vakraad en daarbij neemt de VRH deel aan landelijke initiatieven rond duurzaamheid.