Op deze pagina vind je een overzicht van de belangrijkste documenten van de VRH. We hebben deze documenten opgesplitst in vijf categorieën: vergaderstukken, regionale plannen, jaarstukken, bestuurlijke stukken en financiële stukken.

""

Vergaderstukken

Op deze pagina vind je alle vergaderstukken van de afgelopen jaren. Hieronder vallen de agenda’s, besluitlijsten en verslagen.

Lees meer
""

Regionale plannen

Op deze pagina vind je verschillende regionale plannen van de VRH, Brandweer Haaglanden en GHOR Haaglanden.

Lees meer
""

Jaarstukken

Op deze pagina vind je de jaarplannen en jaaroverzichten van de VRH van de afgelopen jaren.

Lees meer
""

Bestuurlijke stukken

Op deze pagina vind je bestuurlijke stukken, zoals het visitatierapport, de gemeenschappelijke regeling en het overzicht bestuurlijke portefeuille.

Lees meer
""

Financiële stukken

Op deze pagina vind je alle financiële stukken. Hieronder vallen de financiële jaarberichten, begrotingen en accountantsverslagen.

Lees meer