Brandweer Haaglanden

De brandweerkazernes in de regio Haaglanden vallen onder het korps Brandweer Haaglanden. Bij grote calamiteiten werken we nauw samen en helpen wij elkaar.

We werken aan een veilige werk- en leefomgeving voor de inwoners van de regio. Dit doen we door bescherming te bieden tegen brand en ongevallen. Dat kan op verschillende manieren. We geven bijvoorbeeld voorlichting over gevaarlijke situaties en over hoe je de eigen omgeving veiliger kunt maken. Niet alleen thuis, maar juist ook bij bedrijven en scholen. We proberen (brand-)veilig gedrag te stimuleren.

Meer weten over de Brandweer Haaglanden? Klik hier voor de website van www.brandweer.nl/haaglanden

Personeel GHOR Veiligheidsregio Haaglanden

Over GHOR Haaglanden

Wij dragen zorg voor de inzet en de coördinatie van het optreden van de geneeskundige diensten bij rampen en calamiteiten.

Lees meer
Geneeskundige Meldkamer

Over de Geneeskundige Meldkamer

Wij coördineren de hulpverlening van politie, brandweer en ambulance in Haaglanden én Hollands Midden. Een gebied met 1,75 miljoen inwoners.

Lees meer
Brandweermens bij brandkraan

Over Samenwerking

Samenwerken levert vaak veel goeds op. Dat is ook op het gebied van veiligheid zo.

Meer over onze samenwerking