De brandweerkazernes in de regio Haaglanden vallen onder het korps Brandweer Haaglanden. Bij grote calamiteiten werken we nauw samen en helpen wij elkaar.

We werken aan een veilige werk- en leefomgeving voor de inwoners van de regio. Dit doen we door bescherming te bieden tegen brand en ongevallen. Dat kan op verschillende manieren. We geven bijvoorbeeld voorlichting over gevaarlijke situaties en over hoe je de eigen omgeving veiliger kunt maken. Niet alleen thuis, maar juist ook bij bedrijven en scholen. We proberen (brand-)veilig gedrag te stimuleren.

Meer weten over de Brandweer Haaglanden? Klik hier voor de website van www.brandweer.nl/haaglanden

Personeel GHOR Veiligheidsregio Haaglanden

Over GHOR Haaglanden

Wij dragen zorg voor de inzet en de coördinatie van het optreden van de geneeskundige diensten bij rampen en calamiteiten.

Lees meer
Geneeskundige Meldkamer

Over de Geneeskundige Meldkamer

Wij coördineren de hulpverlening van politie, brandweer en ambulance in Haaglanden én Hollands Midden. Een gebied met 1,75 miljoen inwoners.

Lees meer
Hand die houten blokjes tegenhoudt

Zorgrisicoprofiel GHOR Haaglanden

Het Zorgrisicoprofiel geeft onder andere weer welke crisistypen het meest relevant zijn voor de acute en publieke geneeskundige zorg.

Bekijk het zorgrisicoprofiel
Logo NIPV gecertificeerd opleider

NIPV-gecertificeerd opleider

De VRH is een en NIPV gecertificeerd opleider op basis van het waarderingskader Kwaliteit Aanbieders Brandweeronderwijs (KAB).