Zorg veilig houden

De GHOR is de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio. Bij rampen en calamiteiten zijn verpleegkundigen en artsen vaak nodig. Het zijn complexe situaties waarbij juist handelen soms van levensbelang is.

Om geen tijd te verliezen, denkt de GHOR vooraf na over verschillende scenario's. Risico's en eventuele gevolgen worden daarmee zo veel mogelijk beperkt. We adviseren over maatregelen die genomen kunnen worden en voor veel instanties en evenementenorganisaties stellen we richtlijnen op. Alles met het doel om de situatie veilig te houden.

""

GHOR Meerjarenbeleidsplan 2021-2025

Benieuwd waar GHOR Haaglanden de komende jaren aan zal werken? Medewerkers en partners vertellen hier alles over in het Meerjarenbeleidsplan.

Bekijk het GHOR Meerjarenbeleidsplan
""

Zorgrisicoprofiel GHOR Haaglanden

Het Zorgrisicoprofiel geeft onder andere weer welke crisistypen het meest relevant zijn voor de acute en publieke geneeskundige zorg.

Bekijk het zorgrisicoprofiel
""

De rol van de GHOR tijdens de coronacrisis

Tijdens de coronacrisis zorgt de GHOR ervoor dat zorgmedewerkers in de regio hun werk onder veilige omstandigheden kunnen blijven uitvoeren. 

Lees meer
""

HKZ certificering

Het certificaat van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn, onafhankelijk en betrouwbaar.