Verklaring

Veiligheidsregio Haaglanden streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Veiligheidsregio Haaglanden.

De verklaring van Veiligheidsregio Haaglanden is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/2740

 

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Veiligheidsregio Haaglanden verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Veiligheidsregio Haaglanden te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Veiligheidsregio Haaglanden is gevorderd met de toegankelijkheid van Veiligheidsregio Haaglanden en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Veiligheidsregio Haaglanden. Functie: Communicatiemedewerker.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 30-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via communicatie@vrh.nl. (link sends email).

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman (externe link).