De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH), bestaande uit Brandweer Haaglanden, de Meldkamer Ambulancezorg, de Meldkamer Brandweer en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie (GHOR) werkt met veel professionaliteit, zorg en inzet. Desondanks kan het zijn dat je niet tevreden ben. In dat geval kun je een klacht indienen. 

Wanneer kan ik een klacht indienen?

Je kunt een klacht bij de VRH indienen als je een situatie hebt meegemaakt waarbij je ontevreden bent over het optreden van één van de diensten van de VRH. Er zijn twee situaties waarbij klachten niet in behandeling worden genomen. Dit betreft gebeurtenissen van meer dan een jaar geleden en klachten die al eerder zijn behandeld en opnieuw worden ingediend. In deze gevallen krijg je zo spoedig mogelijk een bericht met de reden van het niet in behandeling nemen van de klacht.

Hoe kan ik mijn klacht indienen?

Je klacht over de VRH algemeen kun je indienen via: Klachtenformulier Veiligheidsregio

Je klacht over de Meldkamer Ambulance kun je indienen via het Klachtenformulier Meldkamer ambulance. De klachtafhandeling verloopt via de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). De procedure van de GGD omvat zowel de meldkamer voor de ambulance als de verschillende vervoerders uit de regionale ambulancevoorziening.

Je klacht over het Waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) (maandelijkse test luchtalarm) kun je indienen via dit formulier op Brandweer.nl.

Heb je een tip, vraag of andere opmerkingen?

De VRH werkt met veel professionaliteit, zorg en inzet. We staan altijd open voor suggesties om onze organisatie te verbeteren. Heb je een meer algemene suggestie of tip? Dan kun je via onderstaande gegevens contact met ons opnemen: Per e-mail:  info@vrh.nl Per post: Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Haaglanden Postbus 52155 2505 CD Den Haag 

Telefonisch 088-8868000 

Wat wordt er met mijn klacht gedaan?

Na ontvangst van je klacht, ontvang je binnen een week een behandelingsbericht. Hierin staat vermeld hoe de klacht zal worden behandeld. Je krijg dan de mogelijkheid om je klacht mondeling toe te lichten. Binnen zes weken ontvang je een bericht. Jaarlijks wordt aan het bestuur van de VRH gerapporteerd over de behandeling van klachten. Ben je niet tevreden over de klachtafhandeling? Dan kun je een klacht indienen bij de Ombudsman.

Juridische grondslag 

De klachtenprocedure van de VRH is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht (hoofdstuk 9). Hierin staat beschreven wanneer en hoe je als burger van het recht gebruik kunt maken een klacht in te dienen en hoe de klacht moet worden behandeld.