De Wet open overheid (Woo) regelt jouw recht op informatie van de overheid. De wet biedt iedereen de mogelijkheid om een verzoek om informatie uit documenten in te dienen.

Wil je informatie over Veiligheidsregio Haaglanden opvragen, en is deze informatie nog niet eerder openbaar gemaakt via bijvoorbeeld www.vrh.nl of Officiële Bekendmakingen? Dan kun je een Woo-verzoek indienen.

Voordat je een Woo-verzoek indient

Ben je op zoek naar bepaalde en/of specifieke informatie? Dan kan het helpen om - voordat je een Woo-verzoek indient - contact op te nemen met de Woo-contactfunctionaris. Deze kan je mogelijk:

 • verwijzen naar de plek waar de informatie te vinden is;
 • helpen om jouw Woo-verzoek beter toe te spitsen op de informatie die je daadwerkelijk nodig hebt.

Je kunt de contactfunctionaris bereiken via contactpersoonwoo@vrh.nl.

Woo-verzoek indienen bij Veiligheidsregio Haaglanden

In het Woo-verzoek moet in ieder geval het volgende staan:

 • aanduiding of verwijzing naar Woo;
 • je naam, adres, postcode en woonplaats;
 • telefoonnummer of e-mailadres om contact met jou te kunnen opnemen;
 • onderwerp en de periode waarover je verzoek gaat;
 • documenten die je wilt ontvangen.

Als je niet weet in welke documenten de door jouw gewenste informatie staat, vermeld dan het onderwerp en geef een zo concreet mogelijke omschrijving van de informatie die je wilt ontvangen. De informatie moet zijn vastgelegd, bijvoorbeeld op papier, een foto, een e-mailbericht of een digitaal bestand, en het moet gaan over publieke informatie (informatie die te maken heeft met het uitoefenen van publiek gezag of andere bestuurstaken, of informatie over de bedrijfsvoering of de organisatie van onze organisatie).

Je kunt het verzoek op de volgende wijzen opsturen:

Procedure Woo-verzoek Veiligheidsregio Haaglanden

 • Na het versturen van je Woo-verzoek krijg je een ontvangstbevestiging.
 • Als het verzoek te algemeen is, zal gevraagd worden om deze duidelijker te maken.
 • Hierna ontvang je binnen vier weken bericht over jouw verzoek. Deze termijn kan met twee weken worden verlengd, hierover ontvang je schriftelijk uitleg.
 • Wij gaan met je in overleg als het om een heel uitgebreid verzoek gaat.
 • Als er derde-belanghebbenden zijn betrokken bij jouw verzoek, kan de procedure wat langer duren. Zij krijgen de mogelijkheid om eventuele bedenkingen kenbaar te maken.

Verzoek toegewezen

Wordt jouw verzoek toegewezen? Dan kan de informatie op verschillende manieren aan je worden verstrekt. Denk daarbij aan een kopie van een document, een samenvatting of uittreksel van een document. Ook kun je worden uitgenodigd om de documenten te komen inzien.

Verzoek afgewezen

Wordt jouw verzoek afgewezen? Dan kun je binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit bezwaar maken. Op welke manier en waar je dat kunt doen, lees je in de brief die in reactie op jouw verzoek wordt toegezonden.

Informatie Woo-verzoek openbaar

Goed om te weten is dat de informatie die je krijgt, openbaar wordt voor iedereen. De VRH maakt die informatie op de website voor iedereen openbaar.