"De GHOR is dé schakel tussen zorg en veiligheid"

25 november 2020

Ron en Sanne, team Operationele Voorbereiding GHOR

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio, oftewel de GHOR, coördineert tijdens ramp- en crisissituaties de geneeskundige zorgketen. Ze zijn een netwerkorganisatie tussen zorgpartners en brandweer, politie en gemeentelijke organisaties. De GHOR is daarmee dé schakel tussen zorg en veiligheid. Ron en Sanne werken bij de GHOR binnen team Operationele Voorbereiding.

Ron is na 30 dienstjaren bij de ambulancedienst, onder andere als broeder op de ambulancemotor, sinds twaalf jaar werkzaam bij de GHOR. “Na velen jaren onregelmatigheid, was ik, en mijn lijf, toe aan een stabiele en regelmatige basis.” Sanne is na haar studie Integrale Veiligheidskunde gaan werken bij de GHOR. ”Tijdens mijn studie heb ik mijn stage en afstudeeronderzoek uitgevoerd bij GHOR Haaglanden. Dit was een hele interessante en leerzame periode voor mij. Ik merkte dat er nog zoveel te leren was binnen de organisatie en mocht er gelukkig na mijn afstuderen blijven werken.”

GHOR-piketorganisatie optimaal faciliteren

De GHOR verricht werkzaamheden die gericht zijn op de voorbereiding op crisisbeheersing en rampbestrijding. Denk bijvoorbeeld aan het beoordelen en identificeren van risico’s op de continuïteit van zorg. En aan het adviseren van zorginstellingen over het opschalen van zorg en de weg daarnaartoe. De GHOR beschikt over een aantal functionarissen die tijdens een incident ingezet kunnen.

Ron en Sanne van de GHOR op de foto

“Vanuit de afdeling Operationele Voorbereiding zijn we altijd bezig met het monitoren van ontwikkelingen op het gebied van zorg en veiligheid die gevolgen hebben voor de GHOR piketorganisatie, hier maken we dan plannen voor. Daarnaast kijken we naar wat onze functionarissen nodig hebben aan handvatten om hun taken tijdens een incident zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Denk aan: het regelen van de juiste middelen om opgeroepen te kunnen worden voor een inzet, maar ook het uitvoeren van incidentevaluaties en het trekken van lessen zodat onze functionarissen hiervan kunnen leren.

"Door corona is ons werk tastbaarder"

Door het coronavirus is het werk van de GHOR tastbaarder dan ooit. “We hebben het als organisatie razend druk met corona en tegelijkertijd is dit wat wij altijd doen, maar dan op extreem grote schaal.“ licht Ron toe. “Normaal gesproken hebben we te maken met kleine crisissen binnen een veel beperktere omgeving. Wat wij aan corona vooral heel bijzonder vinden is de omvang van de crisis. Als je ons dit een jaar geleden had voorgelegd bij een oefenscenario, hadden we nooit gedacht dat het echt zou gebeuren.”

Tijdens de eerste coronagolf was de GHOR verantwoordelijk voor de verdeling en verspreiding van persoonlijke beschermingsmiddelen onder zorginstellingen binnen de regio. Daarnaast is Ron op dit moment al bezig met de voorbereidingen voor als het coronavaccin gereed is: “Op welke locaties gaan we vaccins uitreiken? Hoe zorgen we dat we op deze locaties de 1,5 meter afstand waarborgen? Maar ook: Hoe worden de vaccins geleverd en welke handelingen moeten wij verrichten, voordat we daadwerkelijk kunnen vaccineren?”

Werken bij de VRH