Organisatie

Bestuur
Ons bestuur bestaat uit het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur.
Het Algemeen Bestuur bestaat uit de burgemeesters van negen deelnemende gemeenten in onze regio. Die gemeenten zijn: Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Het voorzitterschap van de VRH ligt bij de waarnemend burgemeester van Den Haag, Johan Remkes. Het Dagelijks Bestuur zorgt voor de invulling en voorbereiding van de agenda van het Algemeen Bestuur. Ook zorgt zij voor bepaalde besluitvorming.

Directie
Esther Lieben (Algemeen Directeur/Commandant Brandweer Haaglanden) en Annette de Boer (directeur Publieke Gezondheid) vormen samen de directie van de VRH.

Ondernemingsraad
In een organisatie waar vakmanschap centraal staat, vinden wij het belangrijk dat de medewerkers optimaal betrokken zijn bij de besluitvorming die hun werk direct raakt. Daarom hebben we een Ondernemingsraad (OR).

Disciplines
Wij zijn een overheidsorganisatie en wij bestaan uit drie disciplines: de Brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en de Geneeskundige Meldkamer (GnkM). Wij zijn één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. 

Takengebied
Wij voeren taken uit op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening.

Partners
Samen met veiligheidspartners, waaronder ministeries, energieleveranciers, ziekenhuizen, waterschappen en politie, zetten wij ons in om incidenten en crises te bestrijden en voorkomen.

Vergaderdata Algemeen Bestuur

Het algemeen bestuur vergadert in Huize Swaensteijn, Herenstraat 72 in Voorburg. Alle vergaderingen starten om 10:30 uur.

Komende vergaderingen van het Algemeen Bestuur in 2020:

8 april 2020 (wijziging locatie: raadszaal Den Haag. Klik op datum voor agendastukken)

27 mei 2020

8 juli 2020

14 oktober 2020

2 december 2020

werken bij de VRH

De VRH als werkgever

Benieuwd hoe het is om voor de VRH te werken? Bekijk het boekje.