Organisatie

Bestuur
Ons bestuur bestaat uit het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur.
Het Algemeen Bestuur bestaat uit de burgemeesters van negen deelnemende gemeenten in onze regio. Die gemeenten zijn: Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. De voorzitter van het Algemeen Bestuur is de waarnemend burgemeester van Den Haag, Johan Remkes. Het Dagelijks Bestuur zorgt voor de invulling en voorbereiding van de agenda van het Algemeen Bestuur. Ook zorgt zij voor bepaalde besluitvorming.

Directie
Esther Lieben (Algemeen Directeur /Commandant Brandweer Haaglanden) en Annette de Boer (directeur Publieke Gezondheid) vormen samen de directie van de VRH.

Ondernemingsraad
In een organisatie waar vakmanschap centraal staat, vinden wij het belangrijk dat de medewerkers optimaal betrokken zijn bij de besluitvorming die hun werk direct raakt. Daarom hebben we een Ondernemingsraad (OR).

Disciplines
Wij zijn een overheidsorganisatie en wij bestaan uit drie disciplines: de Brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en de Geneeskundige Meldkamer (GnKM). Wij zijn één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. 

Takengebied
Wij voeren taken uit op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening.

Partners
Samen met veiligheidspartners, waaronder ministeries, energieleveranciers, ziekenhuizen, waterschappen en politie, zetten wij ons in om incidenten en crises te bestrijden en voorkomen.

Vergaderdata en verslagen

Het algemeen bestuur vergadert in Huize Swaensteijn in Voorburg (Herenstraat 72). Alle vergaderingen starten om 10:30 uur.

 

Komende vergaderingen van het Algemeen Bestuur in 2020:

29 januari 2020 (agendastukken te openen door op deze datum te klikken)

8 april 2020

27 mei 2020

8 juli 2020

14 oktober 2020

2 december 2020

 

De verslagen van de overleggen Algemeen Bestuur zijn openbaar en kun je hier inzien:

29 mei 2019

10 april 2019

30 januari 2019

5 december 2018

10 oktober 2018

11 juli 2018

30 mei 2018

11 april 2018

31 januari 2018

VRH als werkgever

Benieuwd hoe het is om voor de VRH te werken? Bekijk het boekje.