Organisatie

Bestuur

Ons bestuur bestaat uit het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur.
Het Algemeen Bestuur bestaat uit de burgemeesters van negen deelnemende gemeenten in onze regio. Die gemeenten zijn:

  • Den Haag;
  • Delft;
  • Leidschendam-Voorburg;
  • Midden-Delfland;
  • Pijnacker-Nootdorp;
  • Rijswijk;
  • Wassenaar;
  • Westland;
  • Zoetermeer.

Het voorzitterschap van de VRH ligt bij de burgemeester van Den Haag. Het Dagelijks Bestuur zorgt voor de invulling en voorbereiding van de agenda van het Algemeen Bestuur. Ook zorgt zij voor bepaalde besluitvorming.

Directie

Esther Lieben (Algemeen Directeur/Commandant Brandweer Haaglanden) en Annette de Boer (directeur Publieke Gezondheid) vormen samen de directie van de VRH.

Ondernemingsraad

In een organisatie waar vakmanschap centraal staat, vinden wij het belangrijk dat de medewerkers optimaal betrokken zijn bij de besluitvorming die hun werk direct raakt. Daarom hebben we een Ondernemingsraad (OR).

Disciplines

Wij zijn een overheidsorganisatie en bestaan uit drie disciplines: de Brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en de Geneeskundige Meldkamer (GnkM). Wij zijn één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. 

Takengebied

Wij voeren taken uit op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening.

Partners

Samen met veiligheidspartners, waaronder ministeries, energieleveranciers, ziekenhuizen, waterschappen en politie, zetten wij ons in om incidenten en crises te bestrijden en voorkomen.

Vergaderdata Algemeen Bestuur

Vanwege de coronamaatregelen wordt per vergadering gekeken of deze fysiek of digitaal plaatsvindt. Als je op de eerstvolgende vergaderdatum klikt, vind je hier meer informatie over en kun je lezen hoe je deze vergadering (digitaal) kunt bijwonen. 

Hieronder vind je de vergaderdata van het Algemeen Bestuur in 2022

Wil je een blik werpen op oude agendastukken, klik dan hier.

De VRH als werkgever

Benieuwd hoe het is om voor de VRH te werken?

Klik hier voor de informatiefolder

Twee brandweermensen tonen nieuwe interventiekleding
Nieuwe interventiekleding brandweer