Organisatie

Algemeen Bestuur

De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) wordt bestuurlijk aangestuurd door de burgemeesters van de negen gemeenten (Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer). Zij vormen samen het Algemeen Bestuur.

Dagelijks Bestuur

Daarnaast wordt het Dagelijks Bestuur van de VRH gevormd door de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en de portefeuillehouders Financiën en Personeel (bestaande uit maximaal vier burgemeesters). Het Dagelijks Bestuur beoordeelt of voorstellen die zij aangereikt krijgen vanuit de organisatie, geschikt zijn voor bespreking/besluitvorming door het Algemeen Bestuur.

Ook heeft het Dagelijks Bestuur een aantal wettelijke bevoegdheden op het gebied van beheersmatige onderwerpen, denk hierbij aan het vaststellen van rechtspositieregelingen.

Agenda 

Het dagelijks bestuur is op 25 november 2022 bijeengekomen. De besluitenlijst vind je hier.

Vergaderdata Algemeen en Dagelijks Bestuur

Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur komen zes keer per jaar samen om te vergaderen. De oude agendastukken vind je hier. De vergaderdata van 2022 zijn:

Directie

Naast het Algemeen en Dagelijks Bestuur, vormen Esther Lieben (Algemeen Directeur/Commandant Brandweer Haaglanden) en Annette de Boer (Directeur Publieke Gezondheid) samen de directie van de VRH.