Bestelling tien nieuwe hoogwerkers voor Brandweer Haaglanden

24 augustus 2023

Vandaag ondertekent Esther Lieben, commandant Brandweer Haaglanden, de opdracht voor tien nieuwe hoogwerkers (redvoertuigen) van Kenbri Fire Fighting. Kenbri, leverancier van materialen en voertuigen voor onder andere brand- en incidentbestrijding, is in de aanbesteding als beste partij naar voren gekomen. De verwachte aflevering van de eerste hoogwerker laat nog even op zich wachten, namelijk begin 2025.

Toekomstbestendig materieelplan

In aanloop naar de vervanging van voertuigen is binnen Brandweerzorg gekeken naar de verschillende materieelconcepten. Er is goed nagedacht over welke voertuigen én middelen er in de toekomst nodig zijn voor de uitvoering van alle operationele taken. Met de uitgangspunten die daaruit voortkwamen, is gekozen om onder andere nieuwe hoogwerkers aan te schaffen. Er is een werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers van de hoogwerkerkazernes en de autowerkplaats. Met deze werkgroep is vorig jaar een aanbestedingstraject gestart waarbij leveranciers zich konden inschrijven. 

Doorontwikkeling techniek

Door goede ervaringen met de huidige hoogwerkers, is gekozen voor een aantal dezelfde eigenschappen, zoals de omvang en werkhoogte. De techniek is doorontwikkeld en deze wordt toegepast op het nieuwe voertuig. “De verschillende wensen in één voertuig krijgen was een uitdaging. Elk werkgebied heeft zo weer zijn eigen wensen over wat er met het voertuig moet kunnen. In Haaglanden is de gebiedsindeling divers, denk aan verschillende breedte van straten in steden en dorpen, maar ook aan de smalle bruggetjes in Delft waar hij overheen moet kunnen”, aldus collega’s uit de werkgroep.

Tien hoogwerkers

In Haaglanden beschikken er meerdere kazernes over een hoogwerker, namelijk: Kazerne Centrum, Loosduinen, Laak, Scheveningen, Stadshart, Leidschendam-Voorburg, Delft en Naaldwijk. Daarnaast wordt er rekening gehouden met reservecapaciteit voor opleiden en oefenen en periodiek onderhoud. In totaal worden er door Kenbri tien hoogwerkers opgeleverd van het type Volvo FE / Bronto Skylift F34-RPX.

Foto werkgroep hoogwerkers
Op de foto (v.l.n.r.): Jarno, Remco, Collin, Thomas, Johan en Wim

Expertise en ervaring

Meerdere gespecialiseerde leveranciers hebben een voorstel ingediend. In het aanbestedingstraject is de expertise van zowel gebruikers als leveranciers optimaal benut. “Wat het traject heel leuk maakte, was dat alle betrokkenen in hun kracht stonden en elkaar versterkten. De brandweercollega’s zijn deskundigen op het gebied van het gebruik en wij zijn deskundigen op het gebied van techniek", aldus Mels van Zanten, Operationeel Directeur Brandweer bij Kenbri. "De uitvraag was gebaseerd op wat er functioneel gedaan moet worden met het voertuig en we konden onze eigen invulling geven aan deze wensen. We zijn getriggerd door wensen en ideeën uit de werkgroep en kijken er naar uit om dit concept nu in realisatie te brengen!”

Beoordeling

Er is door de werkgroep beoordeeld op een aantal belangrijke criteria, denk hierbij aan:

  • Onderhoud/garanties;
  • Het rijden/manoeuvreren met het voertuig (ook over de smalle bruggetjes in Delft en andere uitdagingen per rayon);
  • Het plaatsen van het voertuig;
  • Het ondersteunen van de ambulance bij het afhijsen van patiënten;
  • Het blussen van brand;
  • Overige hulpverlening (verkenning/horizontaal drenkeling transport).

De VRH kijkt uit naar de verdere samenwerking met Kenbri om dit toekomstige voertuig te realiseren.

Esther en Mels

Meer nieuws

De Lier wint brandweerwedstrijden
Beeld: Carolien Valstar

12 september 2023

Kazerne De Lier wint brandweerwedstrijden 2023

Op zaterdag 9 september vonden de jaarlijkse brandweerwedstrijden plaats. De ploeg van kazerne De Lier won en mag zich landskampioen 2023 noemen.

Lees meer »
Commandant Brandweer Haaglanden Esther Lieben

09 augustus 2023

Brandweer Haaglanden bereidt zich voor op risico’s energietransitie en pleit voor wet- en regelgeving

Verduurzaming en energietransitie zijn goede ontwikkelingen. Zonnepanelen, elektrische auto’s en nieuwe manieren om energie op te wekken zijn niet meer uit ons straatbeeld weg te denken.

Lees meer »
Overdracht voertuigen natuurbrand

07 juli 2023

Brandweer Haaglanden ontvangt nieuwe voertuigen voor natuurbrandbestrijding

Brandweer Haaglanden is al enige tijd bezig met het herzien van de werkwijze rondom natuurbranden. Daar horen ook nieuwe voertuigen bij. Gisteren was het voor een deel van de nieuwe voertuigen zover...

Lees meer »