Duurzaamheid in de praktijk

16 januari 2024

Ook wij dragen ons steentje bij aan het milieu. De afgelopen maanden hebben er al veel zichtbare én onzichtbare veranderingen plaatsgevonden. In onderstaande afbeelding is te zien welke veranderingen dit zijn op drie gebieden: ons hoofdkantoor, onze voertuigen en onze brandweerkazernes.

En onze inspanningen zijn beloond. Op 23 oktober 2023 is Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) gecertificeerd voor niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder helpt bedrijven en overheden om hun CO2-uitstoot te verminderen. Deze ladder heeft 5 niveaus. Op niveaus 1 tot en met 3 werkt een organisatie aan het verminderen van de uitstoot die voortkomt uit alle eigen activiteiten. Vanaf niveau 4 en 5 geldt die inspanning ook voor het terugbrengen van CO2-uitstoot in de keten en de sector. De VRH gebruikt de CO2-Prestatieladder om stap voor stap te verduurzamen.

""

Het hoofdkantoor

Gepiept!

 • Er worden zonnepanelen gelegd.
 • We organiseren regelmatig bewustwordingscampagnes.
 • We hanteren een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan.
 • We maken gebruik van een duurzame cateraar.
 • Alle verlichting is vervangen voor een duurzamere variant.
 • We gebruiken elektriciteit uit Nederlandse zon en wind.

Goed op weg:

 • Laptops en telefoons worden duurzaam ingekocht en getest.
 • Bij vervanging van voertuigen overwegen we elektrische en hybride alternatieven.

Nog stappen te zetten:

 • We stimuleren duurzaam vervoer onder collega's, zoals elektrische (bak)fietsen.

Onze voertuigen

Gepiept!

 • Bij aanschaf van nieuwe voertuigen kiezen wij de schoonste verbrandingsmotor.
 • We controleren vaker op bandenspanning. Dit bespaart brandstof.

Goed op weg:

 • Er wordt onderzoek gedaan naar vervanging van de huidige brandstof voor een duurzamer alternatief.
 • Chauffeurs leren zuiniger rijden.

Onze kazernes

Gepiept!

 • We gebruiken elektriciteit uit Nederlandse zon en wind.
 • Bij het vervangen van keukens gaan deze van het gas af.
 • Alle kazernes draaien op groene energie.

Goed op weg:

 • In kazernes die we huren, brengen we slimme meters aan voor inzicht in ons verbruik.

Nog stappen te zetten:

 • Sommige kazernes bevinden zich in gebouwen die we huren. We gaan in gesprek met eigenaren over verduurzamingsmogelijkheden.

Wil je meer lezen over duurzaamheid bij de VRH?

Meer nieuws

Een afbeelding met de tekst Jaaroverzicht 2023 en het logo van de veiligheidsregio Haaglanden

Jaaroverzicht 2023

30 januari 2024

Ook in 2023 zijn er weer veel incidenten bestreden, is er veel geoefend, hebben we preventief opgetreden en brachten we veel adviezen uit. Benieuwd naar de cijfers en hoogtepunten van 2023?

Lees meer »
""

Brandweer Haaglanden ontvangt vijf nieuwe voertuigen voor technische hulpverlening

12 januari 2024

Tijdens een feestelijk moment werden twee van de vijf nieuwe hulpverleningsvoertuigen onthuld in kazerne Loosduinen en officieel in ontvangst genomen door de directeur Brandweerzorg. Met de nieuwe...

Lees meer »
""

Voorlopige rapportage jaarwisseling 2023-2024 Veiligheidsregio Haaglanden

01 januari 2024

Bijgaand treft u conform afspraak de eerste en voorlopige cijfers aan van de inzet van de Politie Eenheid Den Haag en de Veiligheidsregio Haaglanden tijdens de jaarwisseling 2023 – 2024. De cijfers...

Lees meer »