Geen uitzonderingen voor horeca aan het strand

18 mei 2020

Tot 2 juni a.s. geldt dat horecagelegenheden, of zij nu aan het strand of in het centrum van een gemeente gevestigd zijn, zich allemaal aan dezelfde heldere regels moeten houden; horeca is gesloten. Verkoop van etenswaren mag alleen wanneer die nièt ter plaatste genuttigd worden (zgn. take away) en dit mag ook niet op het terras. Het opstellen, verstrekken of verhuren van strandmeubilair  in de buurt van het restaurant is een ongeoorloofde uitbreiding van de exploitatie dat onder de geldende noodverordening niet is toegestaan. Het openstellen van gemeenschappelijk sanitair is op dit moment  niet toegestaan; dit geldt voor vakantieparken, campings, jachthavens en dus ook voor horecagelegenheden omdat dit onaanvaardbare gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Deze bepalingen veranderen alleen als de minister-president namens het kabinet met andere richtlijnen komt omdat het coronavirus beter onder controle is.

De plv. voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden Johan Remkes heeft begrip voor de moeilijke situatie waarin (horeca)ondernemers zich bevinden en zoekt in samenspraak met de brancheorganisaties naar mogelijkheden om ondernemers in de regio  te steunen en zodra dit is toegestaan dezelfde mogelijkheden te gunnen. Tot dat moment werken we bìnnen de grenzen van de geldende noodverordening van de Veiligheidsregio Haaglanden, die is opgesteld op basis van dwingende aanwijzingen van het kabinet (tekst hieronder). Deze aanwijzingen hebben tot doel de samenleving als geheel te beschermen tegen een verdere verspreiding van COVID-19. De zorgsector moet in de gelegenheid gesteld worden zowel de behandeling van corona-patiënten als van mensen die reguliere geplande of niet-geplande zorg nodig hebben op verantwoorde wijze uit te voeren. Dit is tot op heden gelukt, al is de druk op de voorzieningen in onze regio nog steeds groot en is het uiterste van alle zorgprofessionals gevraagd.

Het bezoeken van recreatiegebieden, parken en stranden is met name voorbehouden aan de omwonenden. Toegang is daarom vooral mogelijk te voet of met de fiets. Parkeergelegenheden in de omgeving van deze locaties zijn ook de komende dagen beperkt toegankelijk. 

Tekst noodverordening

Artikel 2.3. Verboden openstelling inrichtingen

1. Het is verboden om een van de volgende inrichtingen voor publiek geopend te houden:

  • a. eet- en drinkgelegenheden;
  • b. sport- en fitnessgelegenheden;
  • c. sauna’s;
  • d. seksinrichtingen;
  • e. coffeeshops;
  • f. inrichtingen waar speelautomaten als bedoeld in de Wet op de kansspelen kunnen worden bespeeld.

2. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en e, zijn niet van toepassing indien uitsluitend sprake is van verkoop, aflevering of verstrekking van eten, drinken, softdrugs of producten voor gebruik anders dan ter plaatse, mits de exploitant maatregelen heeft getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen en de duur van hun verblijf in de inrichting zoveel mogelijk wordt beperkt.

Art 2.5a Sanitaire voorzieningen
Het is verboden sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes, parken, natuurgebieden, jachthaven en stranden open te houden

Meer nieuws

De Overheidsmanager van het Jaar

05 augustus 2020

Shortlist kandidaten Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2020 bekend

De shortlist kandidaten van de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2020 zijn bekend! En 'onze' Esther Lieben is genomineerd.

Lees meer »
coronavirus

30 juli 2020

Veiligheidsregio Haaglanden: inwoners en ondernemers, houd je aan de coronarichtlijnen

Het aantal mensen dat in de veiligheidsregio Haaglanden is besmet met het coronavirus volgt de landelijke trend en vertoont een lichte stijging. De voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden, Jan...

Lees meer »
coronavirus

15 juli 2020

Aanpassing noodverordening regio Haaglanden

Op basis van een nieuwe aanwijzing van de Minister van VWS is de noodverordening in de veiligheidsregio Haaglanden aangepast.

Lees meer »