Geen uitzonderingen voor horeca aan het strand

18 mei 2020

Tot 2 juni a.s. geldt dat horecagelegenheden, of zij nu aan het strand of in het centrum van een gemeente gevestigd zijn, zich allemaal aan dezelfde heldere regels moeten houden; horeca is gesloten. Verkoop van etenswaren mag alleen wanneer die nièt ter plaatste genuttigd worden (zgn. take away) en dit mag ook niet op het terras. Het opstellen, verstrekken of verhuren van strandmeubilair  in de buurt van het restaurant is een ongeoorloofde uitbreiding van de exploitatie dat onder de geldende noodverordening niet is toegestaan. Het openstellen van gemeenschappelijk sanitair is op dit moment  niet toegestaan; dit geldt voor vakantieparken, campings, jachthavens en dus ook voor horecagelegenheden omdat dit onaanvaardbare gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Deze bepalingen veranderen alleen als de minister-president namens het kabinet met andere richtlijnen komt omdat het coronavirus beter onder controle is.

De plv. voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden Johan Remkes heeft begrip voor de moeilijke situatie waarin (horeca)ondernemers zich bevinden en zoekt in samenspraak met de brancheorganisaties naar mogelijkheden om ondernemers in de regio  te steunen en zodra dit is toegestaan dezelfde mogelijkheden te gunnen. Tot dat moment werken we bìnnen de grenzen van de geldende noodverordening van de Veiligheidsregio Haaglanden, die is opgesteld op basis van dwingende aanwijzingen van het kabinet (tekst hieronder). Deze aanwijzingen hebben tot doel de samenleving als geheel te beschermen tegen een verdere verspreiding van COVID-19. De zorgsector moet in de gelegenheid gesteld worden zowel de behandeling van corona-patiënten als van mensen die reguliere geplande of niet-geplande zorg nodig hebben op verantwoorde wijze uit te voeren. Dit is tot op heden gelukt, al is de druk op de voorzieningen in onze regio nog steeds groot en is het uiterste van alle zorgprofessionals gevraagd.

Het bezoeken van recreatiegebieden, parken en stranden is met name voorbehouden aan de omwonenden. Toegang is daarom vooral mogelijk te voet of met de fiets. Parkeergelegenheden in de omgeving van deze locaties zijn ook de komende dagen beperkt toegankelijk. 

Tekst noodverordening

Artikel 2.3. Verboden openstelling inrichtingen

1. Het is verboden om een van de volgende inrichtingen voor publiek geopend te houden:

  • a. eet- en drinkgelegenheden;
  • b. sport- en fitnessgelegenheden;
  • c. sauna’s;
  • d. seksinrichtingen;
  • e. coffeeshops;
  • f. inrichtingen waar speelautomaten als bedoeld in de Wet op de kansspelen kunnen worden bespeeld.

2. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en e, zijn niet van toepassing indien uitsluitend sprake is van verkoop, aflevering of verstrekking van eten, drinken, softdrugs of producten voor gebruik anders dan ter plaatse, mits de exploitant maatregelen heeft getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen en de duur van hun verblijf in de inrichting zoveel mogelijk wordt beperkt.

Art 2.5a Sanitaire voorzieningen
Het is verboden sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes, parken, natuurgebieden, jachthaven en stranden open te houden

Meer nieuws

coronavirus

29 mei 2020

Nieuwe noodverordening 1 juni 2020

Per 1 juni 2020 is er een nieuwe noodverordening van kracht in de regio Haaglanden. De volledige tekst vind je hier

Lees meer »
coronavirus

28 mei 2020

Nieuwe versoepelingen vragen om eigen verantwoordelijkheid

Komend weekeinde, met het te verwachten mooie weer en de versoepeling van corona maatregelen met ingang van 1 juni, is het van groot belang om drukte te voorkomen. Dit kunnen mensen alleen zélf doen,...

Lees meer »
coronavirus

20 mei 2020

Strandgemeenten trekken één lijn voor de horeca

In de Veiligheidsregio’s die aan de kust liggen, gelden tot 1 juni overal dezelfde afspraken ten aanzien van eet- en drinkgelegenheden.

Lees meer »