Nieuwe noodverordening in Veiligheidsregio Haaglanden per 29 september

29 september 2020

Op maandag 28 september heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De nieuwe maatregelen gelden landelijk en zijn op aanwijzing van de minister van VWS. Deze aanwijzing is verwerkt in een lokale noodverordening voor de Veiligheidsregio Haaglanden die op 29 september om 18.00 uur is ingegaan. Voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden Jan van Zanen roept alle inwoners van de veiligheidsregio dringend op om zich verantwoordelijk te gedragen en te helpen deze crisis onder controle te krijgen. De maatregelen gelden in ieder geval voor drie weken.

Los van de nieuwe noodverordening is het van belang dat mensen de basisregels zo veel mogelijk naleven. Dat betekent  anderhalve meter afstand houden, regelmatig handen wassen en in de ellenboog niezen. Werk thuis, tenzij dat niet anders kan. Als je klachten hebt, laat je dan testen.

Samen met de voorzitters van de Veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond adviseert de voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden om in alle voor het publiek toegankelijke binnenruimten een mondkapje te dragen. Daarnaast wordt dringend geadviseerd aan alle contactberoepen om een mondkapje te dragen.

Sinds eind maart gelden er in Nederland aangescherpte richtlijnen voor de beheersing van het corona virus waarvoor de handhaving belegd is bij de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s. De voorzitter neemt zijn besluiten zoveel mogelijk na overleg met de burgemeesters van de overige acht gemeenten binnen de veiligheidsregio Haaglanden, alsmede de leiding van de hulpdiensten (GHOR/GGD, Politie, Brandweer) en de hoofdofficier van Justitie van het OM. Tezamen vormen zij Regionaal Beleidsteam (RBT).

Bekijk de noodverordening van 29 september 2020 hier en de wijziging noodverordening 29 september 2020 hier.

Meer nieuws

Microscopische weergave van het coronavirus, daaroverheen de tekst Covid-19

14 oktober 2020

Nieuwe noodverordening Haaglanden van kracht

Sinds 14 oktober 2020, 22:00 uur geldt de nieuwe noodverordening voor de veiligheidsregio Haaglanden. In deze noodverordening zijn de maatregelen verwerkt die het kabinet op 13 oktober afkondigde. De...

Lees meer »
Microscopische weergave van het coronavirus, daaroverheen de tekst Covid-19

13 oktober 2020

Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

Nieuwsbericht | 13-10-2020

Het coronavirus heeft teveel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten...

Lees meer »
Microscopische weergave van het coronavirus, daaroverheen de tekst Covid-19

12 oktober 2020

Demonstreren in coronatijd

In de Veiligheidsregio Haaglanden blijven veel inspanningen erop gericht het recht op demonstratie, ook in coronatijd, zo goed mogelijk te waarborgen. In het licht van het sterk oplopende aantal...

Lees meer »