Rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid openbaar

03 oktober 2019

Vanmorgen verscheen het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de Vreugdevuren in Scheveningen tijdens de jaarwisseling 2018/2019. Brandweer Haaglanden bedankt de OVV voor het werk dat zij heeft gestoken in dit rapport. De aanbeveling die in het rapport staat over de brandweer nemen we over.

Brandweer Haaglanden is een professionele organisatie die ten behoeve van de negen gemeenten in Haaglanden de brandweertaken uitvoert. Bij deze negen gemeenten worden afwegingen gemaakt, besluiten genomen en opdrachten gegeven voor de uitvoering van onze taken. Incidentbestrijding vindt plaats onder bestuurlijk gezag. De zorg voor evenementen en brandveiligheid berust bij het College van B&W.

We hebben als taak mensen en bedrijven te helpen om (brand)risico’s te voorkomen. En wij hebben  een verplichting om bij incidenten handelend op te treden.

Wij hebben de afgelopen jaren ons voor meer dan 100% ingezet om de jaarwisseling in Haaglanden zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. We doen dit door een uitgebreide preparatie op het gebied van risicobeheersing en incident bestrijding;

 • Voorafgaand aan de jaarwisseling:
  • Overleggen we uitgebreid met andere partijen over risico’s, voorkoming en aanpak
  • Controleren we in de hele regio op risicovolle locaties
  • Bereiden we onze grote operationele inzet voor
    
 • Tijdens de jaarwisseling zetten we massaal  in:
  • Normaliter hebben we 23 tankautospuiten bezet; tijdens oud en nieuw staan al onze 35 tankautospuiten paraat,
  • Bij de operationele dienst heeft niemand verlof
  • Van de vier beroepsploegen zijn er 1,5 in dienst
  • We kunnen rekenen op al onze vrijwilligers (al 10 jaar)
  • We zetten al onze materialen in
  • We hebben die nacht geen reserves meer beschikbaar

We zetten alle zeilen bij; en dat alleen om de jaarwisseling veilig te laten verlopen. Acht procent van ons aantal inzetten vindt plaats op Oud en Nieuw.

In januari maakten we een video over de vreugdevuren en jaarwisseling 2018/2019

Meer nieuws

coronavirus

29 mei 2020

Nieuwe noodverordening 1 juni 2020

Per 1 juni 2020 is er een nieuwe noodverordening van kracht in de regio Haaglanden. De volledige tekst vind je hier

Lees meer »
coronavirus

28 mei 2020

Nieuwe versoepelingen vragen om eigen verantwoordelijkheid

Komend weekeinde, met het te verwachten mooie weer en de versoepeling van corona maatregelen met ingang van 1 juni, is het van groot belang om drukte te voorkomen. Dit kunnen mensen alleen zélf doen,...

Lees meer »
coronavirus

20 mei 2020

Strandgemeenten trekken één lijn voor de horeca

In de Veiligheidsregio’s die aan de kust liggen, gelden tot 1 juni overal dezelfde afspraken ten aanzien van eet- en drinkgelegenheden.

Lees meer »