Rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid openbaar

03 oktober 2019

Vanmorgen verscheen het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de Vreugdevuren in Scheveningen tijdens de jaarwisseling 2018/2019. Klik hier voor het rapport. Brandweer Haaglanden bedankt de OVV voor het werk dat zij heeft gestoken in dit rapport. De aanbeveling die in het rapport staat over de brandweer nemen we over.

Brandweer Haaglanden is een professionele organisatie die ten behoeve van de negen gemeenten in Haaglanden de brandweertaken uitvoert. Bij deze negen gemeenten worden afwegingen gemaakt, besluiten genomen en opdrachten gegeven voor de uitvoering van onze taken. Incidentbestrijding vindt plaats onder bestuurlijk gezag. De zorg voor evenementen en brandveiligheid berust bij het College van B&W.

We hebben als taak mensen en bedrijven te helpen om (brand)risico’s te voorkomen. En wij hebben  een verplichting om bij incidenten handelend op te treden.

Wij hebben de afgelopen jaren ons voor meer dan 100% ingezet om de jaarwisseling in Haaglanden zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. We doen dit door een uitgebreide preparatie op het gebied van risicobeheersing en incident bestrijding;

 • Voorafgaand aan de jaarwisseling:
  • Overleggen we uitgebreid met andere partijen over risico’s, voorkoming en aanpak
  • Controleren we in de hele regio op risicovolle locaties
  • Bereiden we onze grote operationele inzet voor
    
 • Tijdens de jaarwisseling zetten we massaal  in:
  • Normaliter hebben we 23 tankautospuiten bezet; tijdens oud en nieuw staan al onze 35 tankautospuiten paraat,
  • Bij de operationele dienst heeft niemand verlof
  • Van de vier beroepsploegen zijn er 1,5 in dienst
  • We kunnen rekenen op al onze vrijwilligers (al 10 jaar)
  • We zetten al onze materialen in
  • We hebben die nacht geen reserves meer beschikbaar

We zetten alle zeilen bij; en dat alleen om de jaarwisseling veilig te laten verlopen. Acht procent van ons aantal inzetten vindt plaats op Oud en Nieuw.

In januari maakten we een video over de vreugdevuren en jaarwisseling 2018/2019

Meer nieuws

BVL Marc Corijn

22 november 2021

Veiligheidsregio Haaglanden gaat samenwerkingen aan met woningcorporaties naar aanleiding van rookmelderplicht in 2022

Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders wettelijk verplicht. De afdeling Brandveilig Leven van de Veiligheidsregio Haaglanden heeft deze wetswijziging aangegrepen als kans om de samenwerking met...

Lees meer »
Esther Lieben aan tafel bij Een Vandaag

20 oktober 2021

Esther Lieben in Een Vandaag over geweld tegen hulpverleners

De afgelopen jaren lees je steeds meer artikelen over agressie tegen hulpverleners. Esther Lieben sprak bij Een Vandaag over het toenemende geweld tegen hulpverleners. Zij had een duidelijke boodschap...

Lees meer »
COVID-update

24 september 2021

Handhaving in regio Haaglanden

Vanaf 25 september 2021 wordt het verplicht een coronatoegangsbewijs te laten zien bij een bezoek aan horeca-inrichtingen, evenementen, poppodia, theaters en bioscopen. Dat geldt ook voor de gemeenten...

Lees meer »