Voorlopige rapportage jaarwisseling 2023-2024 Veiligheidsregio Haaglanden

01 januari 2024

Bijgaand treft u conform afspraak de eerste en voorlopige cijfers aan van de inzet van de Politie Eenheid Den Haag en de Veiligheidsregio Haaglanden tijdens de jaarwisseling 2023 – 2024. De cijfers zijn geregistreerd over een periode van 32 uur (van 31 december 0:00 uur tot 1 januari 8:00 uur). Het betreft alleen de cijfers van de Politie Eenheid Den Haag in het werkgebied van de Veiligheidsregio Haaglanden. Deze rapportage bevat alleen jaarwisseling gerelateerde categorieën (zie begrippenlijst in de bijlage). Andere incidentsoorten zijn in deze rapportage niet meegenomen. In de komende twee weken zullen deze gegevens worden gevalideerd en waar nodig worden bijgesteld. Medio de derde week van januari ontvangt u het definitieve overzicht, tevens voorzien van een vergelijk met de voorgaande jaarwisseling.

Sfeerbeelden/Beeld hulpdiensten

Brandweer

De brandweer kreeg net zoals in voorgaande jaren veel meldingen tijdens de jaarwisseling. Hierbij was de piek tussen 00.00 uur en 03.00 uur. Er is gedurende deze jaarwisseling één groter incident geweest waarbij meerdere brandweereenheden zijn ingezet. Dit betrof een middelbrand in een woning in Delft rond 01.30 uur. Hierbij vielen geen gewonden en bleef het bij materiële schade. Tijdens de werkzaamheden zijn brandweerlieden een tweetal keer belaagd. Geweld en agressie tegen de brandweer wordt niet geaccepteerd en daarom is direct aangifte gedaan.

Politie

De politie heeft net als andere hulpdiensten een drukke nacht achter de rug. Op bepaalde plekken in de regio was er sprake van een grimmige sfeer, maar in vergelijking tot voorgaande jaren was het aantal incidenten aanzienlijk minder. Er zijn diverse aanhoudingen verricht vanwege het afsteken/in bezit hebben van illegaal vuurwerk, verzet, belediging, vernieling en mishandeling. Opvallend dit jaar waren de zwaarte en de hoeveelheid aan illegaal zwaar vuurwerk. Er vonden verstoringen van de openbare orde plaats en er werden vernielingen gepleegd. Hiervoor heeft de ME diverse keren kleinschalig, maar kortstondig moeten optreden. Dit vond plaats op meerdere plekken in Den Haag en in Delft. In Den Haag werd tijdens een incident een dienstvoertuig van de politie in brand gestoken en werden de collega’s belaagd. Ook in Delft werden collega’s belaagd en moest de hulp van de ME worden ingeroepen om de collega’s te ontzetten. In Den Haag raakte een collega gewond doordat een aangehouden verdachte een kopstoot gaf. Daarnaast zijn meerdere collega’s gewond geraakt bij aanhoudingen in Zoetermeer.

GHOR

Vanuit zorgperspectief is de jaarwisseling rustig verlopen. De druk op de zorginstellingen was vergelijkbaar met andere jaren en de capaciteit was toereikend. De Spoedeisende Hulp (SEH) van ziekenhuizen en huisartsenposten (HAP) hebben een relatief rustige nacht gehad met enkele piekmomenten. Het patiënten aanbod was voornamelijk alcohol en vuurwerk gerelateerd. In één geval heeft de ambulancedienst assistentie gekregen van de ME om een slachtoffer veilig te kunnen behandelen. Er is geen aanleiding geweest tot melding van geweld tegen ambulancemedewerkers.

Meer nieuws

""

Kazerne Monster bedankt tieners voor hulp tijdens brand Poeldijk

28 februari 2024

Op vrijdagavond 2 februari brak er een grote brand uit in een bedrijfspand aan de Jupiter in Poeldijk. Dankzij een slimme actie van Jordy (17) Robbie (17) en Jay (16) kon de brandweer de achterkant...

Lees meer »
Een afbeelding met de tekst Jaaroverzicht 2023 en het logo van de veiligheidsregio Haaglanden

Jaaroverzicht 2023

30 januari 2024

Ook in 2023 zijn er weer veel incidenten bestreden, is er veel geoefend, hebben we preventief opgetreden en brachten we veel adviezen uit. Benieuwd naar de cijfers en hoogtepunten van 2023?

Lees meer »
""

Duurzaamheid in de praktijk

16 januari 2024

Ook wij dragen ons steentje bij aan het milieu. De afgelopen maanden hebben er al veel zichtbare én onzichtbare veranderingen plaatsgevonden.

Lees meer »