Samenwerken levert vaak veel goeds op. Dat is ook op het gebied van veiligheid zo.In regionaal verband werken we met verschillende partijen samen op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing:

  • de 9 gemeenten in Haaglanden;
  • de Politie Eenheid Den Haag;
  • Brandweer Haaglanden;
  • de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR);
  • de Geneeskundige Meldkamer (GnkM).

Door samen te werken, kunnen de hulpdiensten en gemeenten zo effectief mogelijk reageren op een ramp of crisis. Daarnaast zorgt de samenwerking ervoor dat deze voorbereiding blijft aansluiten bij het reguliere werk van de hulpdiensten. De voorbereiding op rampen en crises is daarmee een afgeleide van de dagelijkse werkzaamheden van de hulpdiensten.

Als het nodig is, breiden we deze samenwerking uit naar andere relevante crisispartners, waaronder waterschappen, defensie en nutsbedrijven. Ook werken we samen met andere veiligheidsregio’s, bijvoorbeeld om ons voor te bereiden op regio-grensoverschrijdende rampen en crises en op gedeelde landelijke thema’s.

In de voorbereiding op rampen en crises speelt het bureau gemeentelijke crisisbeheersing (BGC) een belangrijke rol. Zij zorgen voor afstemming tussen de gemeentelijke adviseurs crisisbeheersing. De gemeenten werken ook in de uitvoerende (operationele) fase van crisisbeheersing samen. BGC valt onder aansturing van de Coördinerend Gemeentefunctionaris. Deze rol wordt ingevuld door de Directeur Veiligheid van de Gemeente Den Haag.

Veiligheidsdirectie

De Veiligheidsdirectie gaat over Melding & Opschaling, Informatiemanagement, Leiding & Coördinatie, Risicobeleid & Planvorming, Opleiden, Trainen & Oefenen. De Veiligheidsdirectie overlegt geregeld over de structurele samenwerking bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. 

De Veiligheidsdirectie Haaglanden bestaat uit de:

  • Commandant Brandweer
  • Directeur Publieke Gezondheid
  • Coördinerend (gemeente-)functionaris
  • Chef van politie-eenheid

Downloads

Wil je stukken van ons raadplegen? Dat kan! Klik hier om naar de bestuur-VRH pagina te gaan

Brandweerpersoneel in bluspak Veiligheidsregio Haaglanden

Over Brandweer Haaglanden

Wij willen een veilige werk- en leefomgeving voor de inwoners van de regio. Dit doen we door bescherming te bieden tegen brand en ongevallen. 

Lees meer
Personeel GHOR Veiligheidsregio Haaglanden

Over GHOR Haaglanden

Wij dragen zorg voor de inzet en de coördinatie van het optreden van de geneeskundige diensten bij rampen en calamiteiten.

Lees meer
Geneeskundige Meldkamer

Over de Geneeskundige Meldkamer

Wij coördineren de hulpverlening van politie, brandweer en ambulance in Haaglanden én Hollands Midden. Een gebied met 1,75 miljoen inwoners.

Lees meer