Afdeling: Risicobeheersing

De afdeling Risicobeheersing is het brandweeronderdeel dat zich als veiligheidsadviseur inzet om incidenten en branden zo veel mogelijk te voorkomen en - voor wanneer het toch mis gaat - de effecten op inwoners, de omgeving of gebouwen te beperken.

Daarbij wordt geadviseerd over hoe bij eventuele incidenten een (veilige)hulpverleningsinzet mogelijk is. De advisering vindt al plaats voordat er bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk gebouwd wordt of voor afgaand aan (grootschalige)gebiedsontwikkelingen. De adviezen van Risicobeheersing dragen dus echt bij aan het creëren van een veilige leefomgeving en veilige inzet van hulpdiensten!

Echte specialisten!

Op de afdeling werken circa 70 enthousiaste, deskundige en gemotiveerde collega’s waarvan een groot aantal de afgelopen jaren direct na het afstuderen op de afdeling zijn gaan werken. Door de hechte band op de afdeling, passie in het werk en de vele ontwikkelkansen zijn deze collega’s in een razend tempo specialisten geworden. De collega’s hebben een grote diversiteit aan studies en werkervaring; van Bouwkunde tot Integrale Veiligheidskunde en van Bestuurskunde tot Chemie óf afkomstig uit de operationele dienst van de Brandweer. Hierdoor zijn wij in staat slagvaardig om te gaan met de eveneens grote diversiteit aan adviesvraagstukken.

Vier teams

De afdeling Risicobeheersing bestaat uit vier teams: omgevingsveiligheid, objectveiligheid, gebruiksveiligheid en beleidsontwikkeling en procesondersteuning. Onderstaand een kort uitleg per team:

Omgevingsveiligheid De omgeving kent tal van zichtbare en onzichtbare risico’s (zoals opslag- en transport van gevaarlijke stoffen) in de fysieke leefomgeving. Het team analyseert deze risico’s en geeft passend advies aan de gemeenten en provincie, zodat nieuwe bouwontwikkelingen op een veilige manier mogelijk gemaakt kunnen worden. Maar team Omgevingsveiligheid doet nog veel meer, ook onderwerpen als extreem weer, veilige energietransitie, tunnelveiligheid en grote infrastructurele projecten horen erbij! Lees hier het verhaal van collega Anouk.

Objectveiligheid Wanneer een initiatiefnemer wil bouwen, renoveren of her ontwikkelen, adviseert de Brandweer via de gemeente over hoe het gebouw (brand)veilig gemaakt kan worden. Voor deze advisering wordt gebruik gemaakt van regelgeving zoals het Bouwbesluit, maar ook wordt specifiek (risicogericht) gekeken naar de risico's en welke maatregelen genomen kunnen worden om de onveiligheid weg te nemen of te verminderen. Daarbij wordt geadviseerd over maatregelen die de Brandweer kunnen helpen een incident te bestrijden. Lees hier het verhaal van collega Kami.

Gebruiksveiligheid Ook wanneer gebouwen worden gebouwd, of al gebouwd zijn, houdt de brandweer periodiek toezicht op het naleven van de adviezen om voor een zo (brand)veilig mogelijk gebouw te zorgen. Hierbij wordt gekeken naar bouwkundige aspecten zoals brandwerende muren, maar ook installaties zoals blusmiddelen en sprinklers. De brandweer komt met regelmaat kijken of de (brand)veiligheid van het gebouw nog steeds op orde is. Verder adviseert het team ook over de (brand)veiligheid voorafgaand aan en tijdens evenementen (samen met team Objectveiligheid). Lees hier het verhaal van collega’s Ron en Edwin.

Beleidsontwikkeling & Procesondersteuning Dit team ondersteunt de voornoemde teams met betrekking tot het uitvoerende werk. Zo worden er projecten doorlopen die bijdragen aan het professionaliseren van de adviseurs en worden landelijk ontwikkelingen en nieuwe risico’s gemonitord, zodat dit vertaald kan worden naar nieuwe werkwijze en handelingsperspectief. Ook de coördinatie van Brandveilig leven activiteiten zoals voorlichting en bewustwording worden vanuit dit team gecoördineerd. Lees hier het verhaal van collega Ralph.

Risicobeheersing in 3,5 minuut

In onderstaande video wordt in vogelvlucht uitgelegd wat de afdeling Risicobeheersing allemaal doet. Bekijk de video voor een uniek kijkje achter de schermen:  

Twee collega's overleggen in een machinekamer
Een collega leid twee bezoekers rond in een bouwplaats, ze dragen helmen
Twee collega's buiten in gesprek
Vijf collega's in vergadering
Ralph Wille, medewerker bij de afdeling Risicobeheersing, poserend voor het logo van Veiligheidsregio Haaglanden

“Ik had mijn diploma, maar het vak moest ik nog leren"

Regelmatig lees je in onze verhalen dat onze werknemers al tientallen jaren met plezier werkzaam zijn bij de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). Maar voor starters op de arbeidsmarkt is er binnen de VRH ook ruimte. Ralph is daar een voorbeeld van. Hij ging als net afgestudeerde van de HBO-studie Integrale Veiligheidskunde aan de slag op de afdeling Risicobeheersing. Inmiddels is hij hier al vier jaar met veel plezier werkzaam.

Lees meer
Kami, medewerker bij de afdeling Risicobeheersing

“Mijn taak is het behartigen van de belangen van de brandweer”

Kami werkt al 12 jaar bij de Veiligheidsregio Haaglanden op de afdeling Risicobeheersing. Als adviseur Objectveiligheid is hij veel in contact met gemeenten, maar ook met burgers van de regio Haaglanden. Hij heeft zichzelf ontwikkeld tot specialist ‘bouwkundige brandveiligheid’ en geeft daarbij advies over brandveiligheid van gevels.

Lees meer
Foto van Anouk Verburg op de afdeling Risicobeheersing

"Iedere situatie is anders en vereist maatwerk!"

“In de wetgeving is vastgelegd dat als er nieuwe plannen zijn, bijvoorbeeld het bouwen van een nieuwe woonwijk, dat wij aan de gemeenten adviseren" vertelt Anouk, adviseur Omgevingsveiligheid bij de afdeling Risicobeheersing. "Wij kijken dan naar de risicobronnen in de omgeving en hoe we ervoor kunnen zorgen dat de situatie voor de omgeving zo veilig als mogelijk is."

Lees meer