“De balans tussen werk en privé is hier erg goed”

13 september 2023

Erik, adviseur objectveiligheid

Toen Erik in 2018 bij Brandweer Haaglanden aan het werk ging, nam hij de nodige werkervaring mee. Onder andere op het gebied van rookverspreiding en de ontruiming van zorginstellingen had Erik al veel kennis opgebouwd.

Erik de Vries
Beeld: Sicco van Grieken

Hoe ben jij bij Brandweer Haaglanden terecht gekomen?

“Na het afronden van de studie Integrale Veiligheidskunde ging ik naar Oostenrijk en Frankrijk om daar een aantal weken skiles te geven. De rest van het jaar gaf ik onder andere les aan een skiteam in Nederland. Door het lesgeven leer je vooral om beter om te gaan met mensen en hoe je het beste advies kunt geven. Dat zou ik ook anderen willen meegeven: alles wat je leert, dat vormt je, daar verander je door. Zo ontdekte ik dat advies geven bij mij past. Ik heb daarna onder meer als medewerker veiligheid bij Stichting Ipse de Bruggen gewerkt. Hier was ik verantwoordelijk voor de brandveiligheid, bhv en de zorgcontinuïteit. Ook heb ik lang bij een adviesbureau gewerkt waarvoor ik risicoinventarisaties en evaluaties (ri&e’s) uitvoerde, ontruimingsplannen opstelde en bhv-oefeningen gaf voor ns-stations, zorginstellingen en bedrijfsverzamelgebouwen. Ook heb ik brandveiligheidsadvies gegeven voor het Rijksvastgoedbedrijf en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Om meer balans tussen privé en werk te krijgen, zocht ik naar een baan bij mij in de buurt. Bijvoorbeeld om mijn dochter naar school te kunnen brengen. Mijn ervaring met het ontruimen van bouwwerken, met name in de zorg, bleek bij Brandweer Haaglanden heel welkom te zijn en vanaf het begin heb ik hier leuke collega’s en een fijne werkplek. Inmiddels heb ik mij verder kunnen ontwikkelen door een opleiding tot specialist brandpreventie te volgen aan de Brandweeracademie. Afgelopen jaar heb ik aan de brandweeracademie het blok Brand en Mens gevolgd van de Post hbo opleiding Fire Safety Engineering. Hierin staat menselijk gedrag bij brand en in- externe hulpverlening centraal.”

Nu geef je dagelijks adviezen, wat houdt jouw functie precies in?

“In mijn werk hou ik mij veel bezig met het risicogericht en integraal adviseren over brandveiligheidsvraagstukken. Met als hoofddoel het voorkomen van slachtoffers en branduitbreiding naar een ander (deel van het) gebouw. Naast deze werkzaamheden ben ik samen met een aantal collega’s gespecialiseerd om in de preventieve fase te beoordelen of zorginstellingen in staat zijn om bij brand en rookverspreiding zelfstandig het betreffende gebouwdeel te kunnen ontruimen. Zodat de brandweereenheden zich bij aankomst kunnen bezighouden met het bestrijden van de brand en het redden van achtergebleven personen. In dit specialisme kan ik mijn kennis op het gebied van zorginstellingen en bhv goed combineren met mijn kennis over brandveiligheid!”

Hoe bevalt het bij Brandweer Haaglanden/ VRH?

“Ik vind het een hele fijne organisatie, waar iedereen zichzelf kan zijn. Er heerst een collegiale sfeer. Er is altijd wel iemand die met je mee wil kijken en met je wil sparren over een bepaald vraagstuk. Je hoeft het niet alleen te doen. Dat is ook nodig, want we zijn allemaal mensen, dus soms zie je dingen over het hoofd. Ik voel mij thuis en de werkdruk is ook prima. Elk advies moet wel binnen twee weken af zijn, maar als het te druk is, dan is er altijd hulp. Ik hoop nog lang bij Brandweer Haaglanden te werken, opleidingen te volgen aan de Brandweeracademie en nog meer de studie-inhoud bij mijn functie te kunnen betrekken. Misschien zou ik ook nog wel eens een operationele functie willen gaan uitvoeren, maar dat is nu nog lastig met het gezin. Ik heb een jong gezin en daar geniet ik ook erg van. De balans tussen werk en privé is nu erg goed.”

Werken bij de VRH