De weg naar een meer data-geïnformeerde organisatie

07 september 2023

Cindy en Tamara, informatiemanagers

IT is volop in ontwikkeling binnen Veiligheidsregio Haaglanden (VRH): zowel organisatorisch als inhoudelijk. Er gebeurt veel in de wereld om ons heen: data-geïnformeerd werken, nieuwe technologieën en toepassingen zoals AI, meer aandacht voor privacy, toenemende cyberdreigingen, de veranderde rol van de Veiligheidsregio. Deze ontwikkelingen brengen, onder andere op het gebied van ICT, behoorlijk wat uitdagingen èn kansen met zich mee. Des te meer reden voor de VRH om hier op in te springen en om het beheer steviger te verankeren.

Op naar een meer data-geïnformeerde organisatie dus! Tamara en Cindy, informatiemanagers bij de VRH, vertellen in dit interview wat er nodig is en op ons afkomt.

Tamara en Cindy, informatiemanagers bij de VRH, kijken samen naar een computerscherm

Meer ruimte krijgen en pakken voor informatiemanagement

“Er komt qua informatiemanagement veel op ons af. We merken dat we momenteel onvoldoende aandacht kunnen geven aan de kansen die we zien en de uitdagingen die op ons afkomen en dat onze betrokkenheid bij de ontwikkelingen bij andere teams soms beperkter blijft dan we zouden willen." vertelt Tamara. "Dit terwijl we juist vanuit onze eigen expertise en kennis goed kunnen bijdragen aan onder andere operationele vraagstukken.”  

Cindy vult aan: “We willen de positie van ons team verstevigen. We zijn niet alleen het team dat zich bezig houdt met hardware zoals laptops en telefoons (wat uiteraard minstens zo belangrijk is!), we doen veel meer dan dat. Dit betekent dat we ons team strategisch willen positioneren en meer ruimte krijgen èn pakken om informatiemanagement goed en grondig op te zetten en aan te pakken.”

Meer dan alleen in behoeften voorzien

Tamara: “We draaien, voornamelijk door onvoldoende capaciteit, momenteel alleen op datgeen waarvan de organisatie vindt dat het nu nodig is. Dat is zonde en we hopen straks meer ruimte te hebben om de organisatie mee te nemen in wat er kan en op ons afkomt. Dus veel meer dan alleen in behoeften voorzien. Van reactief, naar proactief.”

“Voor alle collega’s en in alle projecten kan je op het gebied van data en digitale vraagstukken meerwaarde bieden” vertelt ze verder. “Het is belangrijk om daar flexibel mee om te gaan. Ook rekening houdend met het security aspect en transparantie is belangrijk. AI biedt als voorbeeld veel mooie kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee. We moeten kritisch blijven kijken naar de systemen achter bepaalde programma’s. Het moet verklaarbaar blijven.”

Door ontwikkelen als team

“Onze ambitie betekent dat we moeten door ontwikkelen. We zijn met de collega’s aan het onderzoeken wat nodig is om ons team succesvol te maken. En we zijn op zoek naar een aantal nieuwe collega’s om ons hierbij te helpen!” vertelt Tamara. Cindy geeft aan dat een nieuwe collega vooral enthousiasme en daadkracht moet meebrengen. “Niet alleen het enthousiasme om aan de slag te gaan met de vragen die al kenbaar zijn binnen de organisatie, maar juist ook dat stapje verder te zetten om op zoek te gaan naar wat allemaal nog meer mogelijk is. Vervolgens moet je de organisatie daarin meenemen.”

Cindy vervolgt: “Ook is het belangrijk dat je zelf passie voor dit vak uitdraagt. Het is aan ons hele team om de digitale geletterdheid binnen de organisatie te versterken. Niet iedereen weet hoe je een dashboard of rapportage moet lezen. Goed om te weten is dat er niet altijd aan de deur wordt geklopt met een kant-en-klaar datavraagstuk, maar er lopen wel veel trajecten waar data een grote rol in kan spelen. Dat beseft niet iedereen zich en soms wordt de (hulp)vraag niet expliciet gesteld. Daarom zoeken we nieuwe collega’s die het leuk vinden om te innoveren en de organisatie mee kan nemen in dit enthousiasme.”

Wat maakt onze organisatie zo leuk om voor te werken?

Veiligheidsregio Haaglanden is een unieke organisatie en brengt andere uitdagingen met zich mee dan veel andere bedrijven. Zo werken veel collega’s als brandweerman of -vrouw en dat betekent dat ze bij lange na niet iedere dag achter een laptop werken.

Cindy: “We verwachten soms dat iedereen het gewend is om met digitale middelen om te gaan en dit even goed kan; maar dat is niet zo. Dat is niet erg, maar daar moet je wel rekening mee houden als je je werkzaamheden binnen dit team uitvoert. We zijn een organisatie met heel veel verschillende mensen en er is een grote afweging tussen beveiliging ‘Hoe streng wil je ergens mee omgaan?’ versus ‘Kunnen we er nog mee werken?’.”

“De praktische haalbaarheid van maatregelen is binnen onze organisatie daarnaast nóg belangrijker. Als voorbeeld; we kunnen onze apparaten wel zo streng mogelijk beveiligen, maar als dit betekent dat we er een ‘x’ aantal seconden langer over doen om toegang te krijgen tot informatie, en dus vervolgens om op een incident te komen, dan heeft dat daadwerkelijk maatschappelijke impact. Dat is anders dan in andere organisaties. De beveiligingsmaatregelen moeten echt passend zijn bij de werkzaamheden en die beoordeling kan niet vanuit één afdeling worden gemaakt. Het betekent juist dat we veel moeten schakelen met de mensen binnen de organisatie en vraagstukken écht samen aanvliegen.”

Werken bij de VRH