Examen: brand

24 juli 2023

Xander, brandweervrijwilliger in opleiding

Het is vandaag 14 juli 2023. Gister hebben we heel de dag geoefend voor het examen van vandaag. Het examen: brand!

Wat brandt er? Waar is de brand? Hebben we voldoende koelend vermogen? Wat is de aard van het gebouw? Zijn er slachtoffers? Waar kunnen we water vandaan halen? Allemaal vragen die je als manschap zoveel mogelijk wil beantwoorden voor je een brand in een gebouw gaat bestrijden.

Het zijn deze vragen die we onszelf tijdens de opleiding de afgelopen tijd bijna elke vrijdag zo’n vijf keer per dag hebben gesteld tijdens de verschillende realistische oefeningen op verschillende oefencentra in Nederland. Vragen en antwoorden die we inmiddels kunnen dromen. Vandaag kwamen al die oefeningen (en ook weer deze vragen) samen in ons examen. Het sluitstuk van al het zweten en vuur vreten!

 

De dag van het examen

In een gesimuleerd brandscenario moeten we vandaag laten zien dat we voldoende vaardig zijn om als brandweerkracht te worden ingezet bij brand. Samen met Daan, Richard en Michael stap ik voor dit examen in de tankautospuit (TS) en rijden we naar het scenario terwijl we onze persoonlijke beschermingsmiddelen en gereedschappen omhangen.

We krijgen het scenario van de brand doorgegeven via de portofoon. Het betreft een brand die is ontstaan tijdens werkzaamheden bij het samenvoegen van twee jaren tachtig woningen. Waar de brand zich bevindt, wordt gelijk duidelijk als we aan komen met de TS. Het is namelijk een uitslaande brand op de eerste verdieping!

Xander in uniform

De brand analyseren

Daan en ik krijgen de opdracht om een rondom-verkenning te doen terwijl Michael en Richard een transitional attack moeten uitvoeren! Een transitional attack is een methode om de brand zodanig te onderdrukken en daarmee een binnenaanval voor te bereiden.

Zodra de TS stopt, lopen we rond het incident en proberen we onder andere zoveel mogelijk antwoorden te krijgen op de eerste drie de vragen: Wat brandt er? Waar is de brand? Hebben we voldoende koelend vermogen? Denk bij koelend vermogen aan bluswater. Ook nemen we alle deuren en ramen in ons op en controleert Daan wat er te zien is achter de deuren. Met de warmtebeeldcamera vind ik drie hotspots. Dat zijn de plekken in het gebouw waar het zo warm is dat er hoogst waarschijnlijk brand achter de muren zit.

Na een korte debriefing aan de bevelvoerder en aan de waterploeg, krijgen Daan en ik de opdracht om de vermoedelijke brandhaarden op te zoeken en te blussen.

 

De brand bestrijden

Daan en ik zetten onze ademlucht op, checken of we voldoende lucht hebben om weer buiten te komen en doen een deurcontrole. Alles om veilig het pand met de brand te betreden. Binnen hangt lichte rook die rustig door de ruimte golft. We scannen de ruimte op vuur en slachtoffers. Daan roept plots naar mij dat hij iets ziet liggen. Een slachtoffer! Maar onze weg wordt geblokkeerd door een trap. We lopen om de trap heen om toch snel bij het slachtoffer te kunnen komen, maar stuiten op de rode gloed. Een brandhaard tussen ons en het slachtoffer.

Afschermen en een grijpredding is geen optie. Daarvoor moeten we samen voorbij de brandhaard en dat is niet veilig. Echter, blussen geeft stoom waardoor de conditie van het slachtoffer ook kan verslechteren! Het slachtoffer laten liggen is ook geen optie. Dit zijn typisch de dilemma’s waar je als brandweerman of vrouw voor kan komen te staan tijdens een inzet. Veel tijd om er over na te denken is er natuurlijk ook niet! We kiezen er voor de brand te blussen en nemen het slachtoffer daarna zo snel mogelijk terug mee naar buiten. Hierna hebben we nog een slachtoffer naar buiten gebracht en een andere brandhaard geblust.

Blusoefening

Aan het eind van de oefening, tijdens het inpakken van de TS, hebben we een goed gevoel over ons optreden. We waren daadkrachtig en deden alles strak en veilig! Uitendelijk geeft de examencommissie ons het verlossende woord. Wij zijn geslaagd voor dit examen!

Natuurlijk ben ik daar blij mee en tegelijk besef ik mij dat het ook het einde is van deze mooie periode op oefencentra en zoveel oefenen met echt vuur! Wat een mooie ervaring was het!

 

Op naar IBGS, THV en WO! Later meer daar over!

Werken bij de VRH