"Ik haal informatie op van een incident en breng de situatie in kaart"

13 oktober 2021

Louise, piket Informatiemanager ROT

De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) heeft een belangrijke rol in rampenbestrijding en crisisbeheersing. Daarvoor werkt de VRH nauw samen met andere hulpdiensten en gemeentes. Louise is sinds februari 2018 Adviseur Crisismanagement. Zij werkt vooral aan deze multi-samenwerking en aan de voorbereiding op rampen en crises. Deze voorbereiding bestaat onder andere uit het samen oefenen en het opstellen van beleid. Daarnaast vervult zij al ruim anderhalf jaar het piket Informatiemanager ROT wat daar perfect op aansluit. Maar wat is het ROT en wat doe je als Informatiemanager binnen dit piket? Louise legt het ons uit.

VRH-collega Louise zit achter laptop aan haar bureau

Het inrichten van het informatieproces van de verschillende hulpdiensten

Het ROT staat voor het ‘Regionaal Operationeel Team’. De Operationeel Leider zit het team voor. Dit team bestaat uit de verschillende kolommen: politie, geneeskundige zorg, brandweer en gemeenten aangevuld met een communicatieadviseur en een informatiemanager. Waar nodig sluiten andere crisispartners ook aan. Een ROT houdt zich bezig met de operationele leiding, de afstemming met andere betrokken partijen en het adviseren van het gemeentelijk of regionaal beleidsteam over het totale incident. Niet bij elk incident komt het ROT en de informatiemanager aan bod. Louise vertelt: “Het ROT komt pas in beeld als de incidentbestrijding niet kan worden overzien en/of aangestuurd vanaf de plaats van het incident of als er geen plaats incident is. Denk hierbij aan een brand waarbij asbest vrijkomt en zich over de hele wijk verspreidt. Of aan grootschalige en langdurige uitval van elektriciteit. Gelukkig gebeuren dit soort incidenten niet met enige regelmaat. Als zo’n incident zich wel voordoet, schalen we op. Binnen het ROT ben ik verantwoordelijk voor het informatieproces. Dit houdt onder andere in dat ik voor het overleg bij alle kolommen de relevante informatie van het incident ophaal en de situatie/vraagstukken in kaart breng. Daar beginnen we dan het overleg mee. Daarnaast heb ik ook een adviserende rol richting de Operationeel Leider.”

De piketweek van een Informatiemanager ROT

“Een keer in de zes weken draai ik dit piket één week lang. Als ik het piket begin, praat de voorgaande Informatiemanager mij bij en bel ik met de Operationeel Leider. Verder heb ik ook elke maandagochtend een inbelmoment met alle kolommen. Op die manier weet ik of er bijzonderheden spelen. Naast onverwachte incidenten, rampen en crises zijn we ook betrokken bij de voorbereiding op eventuele incidenten tijdens grote en risicovolle evenementen. Zo hield ik mij dit jaar met Prinsjesdag bezig. Van tevoren maken we afspraken met elkaar over de samenwerking. Zo kijken we naar wanneer we zouden moeten opschalen naar GRIP 2 en waar de verantwoordelijkheden liggen. GRIP staat voor ‘Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure’. Het gaat dan om een grootschalig incident waar verschillende hulpdiensten samen moet werken. Als er geen GRIP 2 incidenten zijn tijdens mijn piketweek, ga ik in principe door met mijn reguliere functie als Adviseur Crisismanagement. In deze functie maak ik samen met het team onder andere beleidsplannen die het ROT gebruikt. Als ik in mijn piketfunctie bezig ben, maak ik dus eigenlijk direct gebruik van deze plannen. Vervolgens kan ik die praktijkervaring weer meenemen naar de tekentafel waardoor het een waardevolle combinatie is.”

Klaar voor nieuwe uitdagingen

“Het leukste aan deze functie vind ik dat ik bij alle kolommen een beetje binnen mag kijken. Daarnaast is het speelveld heel interessant en dynamisch bij zulke grote incidenten, omdat er ook altijd een bestuurlijk component is om rekening mee te houden. Verder vind ik het fijn dat er veel overlap is tussen beide functies waardoor ik mijn werk nog beter kan uitvoeren. Ik doe dit piket nog helemaal niet zo lang en tot nu toe stond het vooral in het teken van corona. Ik heb er zin in dat na corona mijn functie nog veelzijdiger zal worden en meer vorm zal krijgen.”

Werken bij de VRH