Incident Bestrijding Gevaarlijke Stoffen

25 mei 2022

Danny & Jessica brandweervrijwilligers

In de opleiding zijn we op dit moment bezig met de module Technische Hulp Verlening (THV). Toch vinden we het ook leuk om iets te vertellen over Incident Bestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS), een module die we recentelijk hebben afgerond. We hebben het ervaren als een heel veelzijdig blok. Maar wat maakt het zo veelzijdig?

De brandweer kan dus ook voor incidenten met gevaarlijke stoffen worden ingezet. Wordt er bijvoorbeeld een vreemde geur in een omgeving waargenomen, dan wordt de brandweer opgeroepen om metingen te verrichten. Bij IBGS moeten we met veel factoren rekening houden. Denk aan milieuschade die kan ontstaan bij het neerslaan van een gevaarlijke stof in een natuurgebied, de windrichting of een stof die bij woningen naar binnen kan waaien. Tijdens dit blok hebben we geleerd hoe je in deze situaties het beste kunt handelen.

En let er maar eens op: er worden ook heel veel gevaarlijke stoffen vervoerd. Bijvoorbeeld per vrachtwagen, trein, boot etc. Wanneer er gevaarlijke stoffen worden vervoerd, moet er op het voertuig worden aangegeven welke stoffen er worden vervoerd en wat de gevaren hiervan zijn. Toen wij hiermee gingen oefenen, herkenden we steeds meer stoffen en aanduidingen. Superleuk om te herkennen als je onderweg bent of voor een wat langere tijd in de auto zit.

Brandweervrijwilligers Jessica en Danny houden blusslangen vast

Wat spannendere onderwerpen waar wij mee hebben geoefend, zijn drugslabs en wietplantages. Tijdens de opleiding leer je wat daarbij de risico’s en gevaren zijn en wat je moet doen. Raak bijvoorbeeld absoluut niets aan, onder andere vanwege de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Maar er kan bij het openen van een deur ook ineens een bijtende stof (bijvoorbeeld zoutzuur) over je heen vallen. Als dat laatste gebeurt ben je als brandweerman of -vrouw besmet met een gevaarlijke stof. Bij besmetting moet je volgens de juiste procedures worden schoongemaakt, zodat je weer buiten gevaar bent.

Wat voor ons niet geheel onbekend was, maar waarvan we niet hadden verwacht dat het zo’n grote impact zou hebben, is het gevaar van mestgassen. Denk aan een gierput van een boer die gevuld is met mest. Wanneer daar bijvoorbeeld onderhoud aan gepleegd moet worden, kunnen er enorm gevaarlijke situaties ontstaan. Als je persoonlijke beschermingsmiddelen niet op orde zijn en je geen ademlucht op hebt, dan kan het heel snel afgelopen zijn.

Gelukkig zijn wij zonder gevaar voor eigen leven en geheel volgens de juiste procedures veilig uit het blok IBGS gekomen en hebben we deze naar behoren afgerond.

Brandweermensen maken elkaar schoon na een oefening van een incident met gevaarlijke stoffen
Volgens de juiste procedures maken we elkaar schoon na (mogelijke) besmetting

Werken bij de VRH