“Ons totaalpakket is uniek”

24 juli 2020

Patrick werkt als bevelvoerder bij de kazerne Rijswijk. Sinds april werken de brandweermensen op deze kazerne met nieuwe, specialistische brandbestrijdingsmiddelen. Ze ondersteunen bij complexe en (zeer) grote branden in de regio met onder andere de blusrobot.

Maar ook met de coldcutter, dit is een middel wat water onder hoge druk door diverse materialen heen spuit zoals steen, beton en ijzer, en met de fognail, een straalpijp die je bijvoorbeeld in een dak kunt plaatsen om van buitenaf een brand aan de binnenkant van het dak te bestrijden. 

Doorontwikkeling brandweervak

“Er verschijnen steeds nieuwe blusmiddelen op de markt en het soort incidenten verandert ook. De verandering van de incidenten heeft te maken met ontwikkelingen in onze samenleving, denk aan de energietransitie en verdichting. Daarnaast worden huizen anders gebouwd en ingericht dan 20 jaar geleden. Dit zorgt voor een ander brandverloop. Kortom: ons vak is continu in ontwikkeling en wij moeten mee ontwikkelen. Vanuit dit gedachtegoed is besloten om een specialistisch team op te leiden. We werken met specialistisch apparatuur, dat niet in de basisopleiding tot brandweerman verwerkt is. Er gaat behoorlijk wat extra theorie- en praktijktraining mee gepaard.”

Brandweerman Patrick poseert voor dompelcontainer

Operationeel

“Na een periode van opleiden en oefenen, zijn we sinds begin april officieel operationeel. Voor die tijd hebben we wel al ondersteuning geleverd bij incidenten, waar specifiek de behoefte was voor ons specialisme. Sinds april worden we automatisch gealarmeerd door de meldkamer bij complexe of (zeer) grote branden.

Eenmaal ter plaatse sluiten we aan bij de brandweereenheid die al begonnen is met de brandbestrijding. We kijken gezamenlijk naar het incident, wat er al gedaan is en waar wij kunnen helpen met onze middelen. Net zoals bij de andere specialismes binnen de regio, denk aan het surf resque team en de duikers verzorgen wij daarnaast als kazerne ook de reguliere brandweerzorg in ons verzorgingsgebied.” 

Nu nieuw, straks wellicht standaard

“We  zijn als team innovatief op het gebied van specialistische brandbestrijdingsmiddelen. We bruisen van de ideeën om nieuwe middelen en tactieken uit te proberen. In de toekomst zullen bepaalde van onze middelen wellicht voor alle brandweereenheden beschikbaar zijn. Wij gaan dan weer aan de slag met het uitproberen en testen van nieuwe middelen. Zo blijven we als brandweer meebewegen en doorontwikkelen.”

Onze meerwaarde

“Her en der in het land worden verschillende specialistische middelen al gebruikt. Wij zijn echter de eerste regio in het land die een totaalpakket aanbiedt en juist dat is de kracht van ons team! We hebben kennis over de bediening, inzetmogelijkheden en beperkingen van alle middelen individueel en in combinatie met elkaar. Je kunt het zien als een uitgebreide gereedschapstas, waarvan wij kunnen pakken wat nodig is en waar we ook nog eens heel erg handig mee zijn!”

Brandweer oefent met de coldcutter, een specialistisch brandbestrijdingsmiddel
Blusrobot blust een brand

Werken bij de VRH