In de Geneeskundige Meldkamer (GnkM) in Den Haag coördineren we de medische hulpverlening in de regio Haaglanden. De GnkM zit in dezelfde ruimte als de meldkamers van politie en brandweer. Gezamenlijk wordt alle hulpverlening van politie, brandweer en ambulance aangestuurd in de regio’s Haaglanden en Hollands Midden. Bij elkaar is dit een gebied met 1,75 miljoen inwoners.

Alle meldingen komen binnen via alarmnummer 112. De verpleegkundige centralisten nemen de meldingen aan en sturen de hulpdiensten aan die in het verzorgingsgebied aan het werk zijn. Doordat zij in één ruimte zitten met de politie en brandweer is onderlinge communicatie makkelijk en wordt er goed samengewerkt.

24 uur per dag wordt de juiste zorg met de juiste urgentie gestuurd. Dat kan een ambulance zijn, maar dat hoeft niet altijd. Soms kan een huisarts, verloskundige of medewerker van de GGZ beter aansluiten bij de situatie.

Bij rampen en grootschalige ongevallen zijn juiste informatie en instructies cruciaal en ook goede logistiek speelt dan een rol.

Meer weten over de GnkM? Klik hier voor de website van Helpt Altijd.

Brandweerpersoneel in bluspak Veiligheidsregio Haaglanden

Over Brandweer Haaglanden

Wij willen een veilige werk- en leefomgeving voor de inwoners van de regio. Dit doen we door bescherming te bieden tegen brand en ongevallen. 

Lees meer
Personeel GHOR Veiligheidsregio Haaglanden

Over GHOR Haaglanden

Wij dragen zorg voor de inzet en de coördinatie van het optreden van de geneeskundige diensten bij rampen en calamiteiten.

Lees meer
Hand die houten blokjes tegenhoudt

Zorgrisicoprofiel GHOR Haaglanden

Het Zorgrisicoprofiel geeft onder andere weer welke crisistypen het meest relevant zijn voor de acute en publieke geneeskundige zorg.

Bekijk het zorgrisicoprofiel