"We zoeken naar overlevenden bij rampen in binnen- en buitenland"

08 september 2021

René, groepscommandant USAR

Getroffen gebieden bijstaan bij (natuur)rampen

USAR staat voor ‘Urban Search and Rescue’. Zij bieden hulp bij het zoeken naar en redden van ingesloten of bedolven slachtoffers bij rampen in het binnen- en buitenland. Hierbij kun je denken aan aardbevingen, ingestorte gebouwen, orkanen, zeebevingen en modderlawines. Het team van USAR bood hulp bij rampen zoals de aardbeving in Haïti (2010) en Nepal (2015), en bij de orkaan in Sint-Maarten (2017). Beroepsgroepen die in aanmerking komen voor dit werk zijn de brandweer, politie, geneeskundige hulpverleners en defensie. René werkt bij brandweer Haaglanden, onderdeel van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH), en sloot zich tijdens de oprichting bij team USAR.NL aan.

“Bij USAR.NL zijn vier regio’s aangesloten: Zuid-Holland-Zuid, Hollands-Midden, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden. Ik ben een van de twee groepscommandanten van Haaglanden en contactpersoon voor de VRH. Als we niet op uitzending zijn, organiseert de USAR een aantal oefendagen in het jaar die zowel in het binnen- als buitenland plaatsvinden. Op deze manier houden wij onze mensen geoefend en gekwalificeerd voor een uitzending. Verder zit ik in de commissie opleiden en oefenen, houd ik me bezig met declaraties en regel ik dat iedereen zijn zaken op orde heeft. Als ik te horen krijg dat we op uitzending gaan, zorg ik ervoor dat ik een deel van het team op tijd samenstel.”

VRH-collega bij ramp in Beiroet

Coördinatie is het belangrijkste bij het verlenen van hulp

Op 4 augustus 2020 kreeg USAR.NL een verzoek vanuit de EU. In Beiroet vond een grote explosie plaats en Libanon vroeg om hulp. René ging mee: “Eén dag na de explosie vertrokken we met een team van 64 mensen richting het getroffen gebied. Bij aankomst kregen we een sector aangewezen waar wij op zoek gingen naar overlevenden. Binnen twee dagen brachten we het stuk havengebied (onze sector) in kaart. Helaas werd ons vrij snel duidelijk dat daar geen overlevenden waren. Het is voor de autoriteiten in het land van belang dat we stukjes gebied kunnen afkruisen. Coördinatie is namelijk cruciaal en het redt levens. Op die manier voorkom je ook dubbel werk.”

“Na het zoeken van overlevenden kregen we nieuwe taken. We moesten gebouwen die nog overeind stonden, beoordelen op veiligheid. Wat staat er op instorten? Wat is er nog wel bewoonbaar? Welke straten zetten we af in verband met afbrokkelende stenen van gebouwen? Verder verrichtten we ook werk voor de Nederlandse ambassade en hun personeel in Beiroet. Op de zesde dag vlogen we terug. Door de coronamaatregelen moesten we 48 uur in quarantaine en deden we een debriefing. Daarin evalueren we de verrichte taken, ontladen we een beetje en krijgen we een medische en mentale check. Normaal gesproken duurt een uitzending uit en thuis maximaal tien dagen.”

Je steentje bijdragen met waardevol werk

“Dit werk heeft vele mooie kanten. Ten eerste is het geweldig dat je mensen kunt helpen die in een benarde positie zitten. Denk je maar eens in dat er mensen uit andere delen van de wereld speciaal overkomen om jou te helpen. Verder vind ik het gaaf dat het een teameffort is, je doet het écht samen. Een mooi aspect vind ik het leidinggeven aan een team in moeilijke omstandigheden en zorgen dat iedereen weer veilig thuiskomt. Daarbij mag je ook nog je eigen land vertegenwoordigen. En om eerlijk te zijn, is het natuurlijk ook gewoon een avontuurlijke bijbaan. Je komt namelijk op plekken waar je normaal nooit zou komen. Over twee jaar zal ik waarschijnlijk het stokje moeten overdragen, maar tot die tijd kijk ik nog uit naar het waardevolle werk dat ik kan leveren.”

Werken bij de VRH